Ansökan om finansiering för innovationer in på andra fasen

I mars ordnade jord- och skogsbruksministeriet en efterlysning av idéer till projekt som skapar landsbygdsinnovationer. Avsikten med finansieringen är att stödja landsbygdens innovationsgrupper 2014 - 2020. Inom utsatt tid, som gick ut den 27 april, togs emot 36 projektidéer av vilka nio idéer kom vidare till den egentliga ansökan.

Urvalsgruppen för landsbygdens innovationsgrupper valde den 2 juni 2017 följande idéer för fortsatt ansökan:

 • Satakunta yrkeshögskola
  Nya mät- och vattenhanteringstekniker för hantering av risker i jordbrukets bruksvatten
 • Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
  Värmefotografering vid skötsel av nötkreatur
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
  Kiertoasuomesta.fi - att skapa en marknadsplats för cirkulär ekonomi
 • Vasa universitet/SC-Research
  Nya digitala lösningar för välbefinnande hos kor (Smart Cow)
 • Hämeen ammattikorkealoulu Oy
  Digitala balar - effektivare kontroll av livscykeln för foderbalar
 • Macutec Matti Kumpulainen
  Biokol - kolarnas land
 • Tuotekehitysyhtiö Sangen Oy
  Humleproduktion i växthus med hydroponisk odlingsmetod
 • T:mi Essi Wallenius och Juustoportti Food Oy
  Smarta lösningar för lösdriftsstallar
 • Uleåborgs universitet, universitetscentret i Kajana
  Smarta mätningar vid utfodring av och hälsa hos boskap - SMART FODER


Den egentliga ansökningsomgången löper ut den 22 september 2017. Därefter väljer man ut de bästa finansieringsansökningarna.

Idéer som beskriver konkreta problem som projektet kommer att lösa klarar sig bäst vid valet. Resultaten måste kunna delas ut på bred front. I innovationsgrupperna kopplas samman det praktiknära kunnandet och experternas kunskap. Vid valet poängteras jordbrukarnas delaktighet i genomförandet av projekten.
Landsbygdens innovationsgrupper, dvs. EIP (det europeiska innovationspartnerskapet), är en del av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 – 2020. I programmet ingår också andra finansieringsmöjligheter för innovationer och reformer inom såväl jordbruket som inom andra branscher.

Läs mera om innovationsgrupperna som inledde verksamheten 2016 på Landsbygd.fi.
Information om landsbygdsprogrammets finansieringsmöjligheter

Ytterligare information: Leena Anttila, urvalsgruppens ordförande, jord- och skogsbruksministeriet, fornamn.efternamn@mmm.fi, tfn 0295 16 2240
Lassi Hurskainen, sakkunnig, NTM-centralen i Tavastland, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi, tfn 0295 025 046
Läs mera om innovationsgrupperna på Landsbygd.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020