Handboken för projektaktörer har utkommit på svenska – den finska versionen kan laddas i pdf-format

Handboken för projektaktörer har nu getts ut också på svenska. För tillfället är den svenska versionen i pdf-format, men den kommer att överföras till en webbversion där uppdateringar görs, alldeles som den finska versionen.

Handbok för projektaktörer.pdf

Också den finska handboken kan laddas som pdf-fil. Filen baserar sig på webbversionen, som har uppdaterats 24.3.2017.
Hanketoimijan käsikirja.pdf

Handboken i pdf-format på finska och svenska finns också på Landsbygd.fi > Landsbygdsprogrammet > Kommunikation > Broschyrer och guider.

Du lägger väl märke till att webbversionen alltid innehåller aktuella uppgifter, eftersom den hålls uppdaterad.
Närmare upplysningar: Pirjo Onikki (pirjo.onikki(a)maaseutu.fi)

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020