Är du ledaren för landsbygdsnätverkets nya arbetsgrupp?

Vill du vara en frontfigur när det gäller att förnya livsmedelsproduktionen eller göra byarna smartare? För landsbygdsnätverkets nya arbetsgrupper, framtidens producenter och smarta byar, söks nu ledare. Kanske du är en av dem? Förslag på nya ledare tas emot till och med den 17 augusti 2018.

Arbetsgrupper som griper sig an olika teman har etablerat sig som en del av landsbygdsnätverkets verksamhet. I början av nästa år startar två nya arbetsgrupper, och för dem väljs ledare som brinner för sin sak. Teman för arbetsgrupperna efterlystes i början av året, och jord- och skogsbruksministeriet valde smarta byar och framtidens producenter som teman för åren 2019–2020.

”Ledarna för arbetsgrupperna har en aktiverande roll. Av ledaren förväntas mod, färdigheter i att nätverka och en stark orientering mot framtiden”, beskriver lantbruksrådet Taina Vesanto på jord- och skogsbruksministeriet.

Syftet med arbetsgrupperna är att öka samarbetet mellan och aktivera de aktörer som anknyter till temat. ”Gruppernas mål är att få bollen i rullning och sätta igång en förändring”, förtydligar Vesanto. Arbetsgrupperna har som mål att förena aktörer som främjar samma tema. Aktörerna kan t.ex. vara projekt, företagare eller föreningar som är verksamma kring temat.

Temasamordnarna är medlemmar i landsbygdsnätverkets styrgrupp och kan därmed också påverka verksamheten i hela det omfattande landsbygdsnätverket. Till temasamordnarna kan ett arvode betalas.


Smarta byar

Smarta byar är landsbygdsområden och samhällen som bygger sin framtid på de styrkor de har och modigt tar i bruk nya verktyg för att utveckla sin livsmiljö och miljö för företagande. Det traditionella verksamhetsfältet, dess nätverk och gemenskap förstärks med hjälp av digitalisering och snabba datakommunikationsnät och nya innovationer utvecklas och tas i bruk flexibelt.

Målet med initiativet Smart Villages är att skapa landsbygdsområden där människorna kan och vill leva, eftersom innovativa, digitala lösningar gör livet lätt och bekvämt. Affärsverksamhetsmodellerna för den cirkulära ekonomin och delningsekonomin är utmärkta exempel, som kunde förädlas på landsbygdsområdena.

Arbetsgruppens mål är att öka kunskapen och aktiviteten för att finna framtida lösningar.


Framtidens producenter

Temat framtidens producenter grundar sig på en livsmedelsproduktion som är hållbar mätt med alla hållbarhetskriterier: med tanke på resurshushållningen, socialt, etiskt och ekologiskt. Framtidens producenter har som mål att utveckla tillverkningsmetoder, som främjar välståndet och hälsan för människor, djur, växter eller miljön. Samtidigt främjas skyddet av vatten, naturens mångfald och naturresurserna, och att jordgrunden är i gott skick samt anpassas produktionen till klimatförändringen och stävjas klimatförändringen. Miljöns och djurens välbefinnande och åtgärderna för att främja dem innehar en viktig roll.

Framtidens producenter tillämpar moderna informations- och kommunikationstekniker på jordbruket. Arbetsgruppen informerar och åstadkommer debatt om nya lösningar på informations- och kommunikationsteknikerna, såsom precisionsutrustning, sakernas internet, givare, system för geografisk information, Big data, obemannade luftfartyg (UAV, drones) eller robotik.

Föreslå dig själv eller någon annan som du anser lämplig genom att sända en kort motivering och uppgifter om personen till adressen marianne.selkainaho@mmm.fi senast den 17 augusti 2018.

Nyhet om efterlysning av arbetsgruppsteman: https://arkisto.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/viestinta2/uutiset/uutisarkisto2/uutiset-2018/nyt-haussa-uudet-teemat-maaseutuverkoston-tyoryhmille/

De arbetsgrupper som har varit verksamma hittills: https://arkisto.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/maaseutuohjelma/hallinto/tyoryhmat/

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020