Arbetsgruppen för välbefinnande utvecklar en e-tjänst och för svåra diskussioner

Landsbygdsverkets arbetsgrupp för välbefinnande har mycket på programmet i höst. Den viktigaste åtgärden är att i samarbete med Arbetshälsoinstitutet utveckla en e-tjänst för självvärdering av arbete och hälsa. Turnén Svåra diskussioner som startade i våras fortsätter med ytterligare några träffar.

Tjänsten e-Syty – självvärdering av arbete och hälsa

Tjänstens syfte är att erbjuda alla användare ett enkelt verktyg för att främja arbete och hälsa. Med tjänsten får du en snabb översikt av ditt eget arbete och din egen hälsa enligt delområde samt råd om hur du kan göra eventuella förbättringar. Testet görs anonymt och är gratis och öppet för alla. För närvarande används tjänsten av två testgrupper och den offentliggörs senare i år.

Svåra diskussioner på turné

Av de finskspråkiga träffarna återstår ytterligare två som hålls i Villmanstrand och Kajana i november. Dessutom ordnas tre träffar på svenska. Deras tidtabell preciseras senare.

Mer info:

Lauri Hyttinen
tfn 050 412 2422
lauri.hyttinen@maaseutu.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020