Bredbandsinfo.fi en port till bättre förbindelser

Webbplatsen bredbandsinfo.fi har upprättats för att utbyggnaden av bredband ska kunna påskyndas i hela landet. På webbplatsen finns information om olika tekniker för snabba nätförbindelser och om den finansiering som står till buds. Webbplatsen ger vidare information om tillgången på bredband i olika delar av landet och exempel på de möjligheter digitaliseringen ger om nätförbindelserna är snabba.

Utbyggnaden av bredband finansieras dels med nationella medel som anvisats kommunikationsministeriets projekt Snabbt bredband, dels med medel ur Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, som administreras av jord- och skogsbruksministeriet. På bredbandsinfo.fi finns det samlad information om olika finansiärer.

EU har som gemensamt mål att alla hushåll ska ha tillgång till en snabb förbindelse på minst 100 megabit före 2025. För närvarande uppfylls detta mål för ungefär hälften av de finländska hushållen. En täckande snabb bredbandsuppkoppling ger företagen mångsidigare verksamhetsförutsättningar och ökar invånarnas välfärd i form av t.ex. bättre service.

Webbplatsen bredbandsinfo.fi upprätthålls av kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Kommunikationsverket och Landsbygdsverket. Tillsammans bildar aktörerna ett virtuellt verk för bredbandskompetens i Finland (Broadband Competence Offices, BCO), som har i uppgift att ge råd till företag, medborgare och myndigheter i frågor som rör bredbandsprojekt.

Det finländska verket utgör en del av det EU-nätverk för bredbandskompetens som upprättats av Europeiska kommissionen och som delar med sig av god praxis kring utbyggnaden av bredband och exempel på hur de möjligheter som digitaliseringen medför kan utnyttjas.

Mer information:
Marianne Selkäinaho, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 218
Katariina Vuorela, kommunikationsministeriet, tfn 0295 34 2029
Päivi Peltola-Ojala, Kommunikationsverket, tfn 0295 390 539


www.bredbandsinfo.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020