Elva idéer vidare i den nationella efterlysningen av landsbygdsprojekt

Sammanlagt 58 projektidéer lämnades in till den nationella idé-efterlysningen som löpte ut i januari för landsbygdsprojekt inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Utvärderingsgruppen har valt elva förslag som bäst stöder programmets målsättningar till vidare beredning.

De projektidéer som valts ut till vidare beredning kan delta i den egenliga projektansökningen som är 12.3-4.5.2018. NTM-centralen i Tavastland arrangerar ett utbildningstillfälle den 6.3. för de som valts till vidare beredning.

De förslag som valt till vidare beredning (på finska)

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020