Superprojekt efterlyses

Kordinationsprojekt hjälper enskilda projekt att fungera bättre. Nya koordinationsprojekt efterlyses nu.

För utveckling av landsbygden används ofta projektpengar. Antalet utvecklingsprojekt börjar vara så stort att själva ordet blivit något av en börda. Helt i onödan eftersom projekten ofta är behändiga kanaler för snabba förändringar. Bra projekt har långtgående effekter.

När flera utvecklare blir aktiva och kavlar upp ärmarna, behöver de någon som bygger upp ett nätverk och skapar en klarare arbetsfördelning. Det behövs samarbete och informationsutbyte mellan aktörerna. För detta arbete efterlyses det samordningnsprojekt som hjälper enskilda projekt att fungera bättre. De kopplar samman aktörer i samma bransch i hela landet.

Dessa teman: matsektor, turism, energiföretagande och välfärdsföretagande, som ska koordineras på hela landets nivå, har valts fram på grund av att det pågår stor regional aktivitet på dessa områden. I samband med efterlysningen av projekt kan man också komma med egna förslag till temaområden. Samordningnsprojekten ska bidra till målen i programmet för utveckling av landsbygden. Vid beredningen av projekten ska också beaktas branschens utvecklingsstrategier.

Projektfinansieringen kommer från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Det tidigare programmets medel har använts för sex projekt som handlade om ekosektor, naturprodukter, närmat, Green care-välfärdstjänster, energieffektivitet och turism.

De nya projekten förväntas ge nya initiativ för att stärka samarbetet. Sökandena ska ha starka kontakter till aktörerna i branschen. Erfarenhet av internationellt samarbete är också meriterande. Koordinationsprojekten ska göras kända, vilket innebär att såväl den interna som externa informationen är en viktig del av projektverksamheten.

Ansökningstiden är 1.2 - 6.4.2018.
Läs ansökningsanvisningen
och bekanta dig med teman (på finska).

Ytterligare information om projektefterlysningen fås av Lassi Hurskainen, sakkunnig, tfn 0295 025 046, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi, och Timo Kukkonen, utvecklingschef, tfn 0295 025 065, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi, närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland.

Ytterligare information om temaområdena fås av Marianne Selkäinaho, landsbygdsöverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 218,fornamn.efternamn@mmm.fi.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020