Stöden tryggar den inhemska matproduktionen och sporrar till tillväxt

Jordbruket och landsbygdsutvecklingen i Finland finansierades med sammanlagt ungefär två miljarder euro år 2020. Av den här summan utgör EU-finansieringen cirka 40 %. Livsmedelsverket har i sin webbtjänst offentliggjort uppgifter om de EU-stöd som betalades ut år 2020. Finansieringen för jordbruk och landsbygdsutveckling utgör två tredjedelar av den EU-finansiering som Finland får varje år.

Merparten av de två miljarderna bestod av jordbrukarstöd: 1,74 miljarder euro. Utan jordbrukarstöden skulle det inte vara möjligt att producera inhemsk mat i nuvarande omfattning under de förhållanden som råder i Finland.

Fastän jordbrukarstöden står för största delen av den jordbruks- och landsbygdsfinansiering som betalades i fjol ingår i de två miljarderna också till exempel finansiering för investeringar som företag och sammanslutningar på landsbygden gör, stöd till bybutiker, stöd till producentorganisationer, olika utbildnings- och utvecklingsprojekt samt finansiering av utdelningen av mjölk och frukt i skolor och daghem.

Livsmedelsverkets meddelande 23.3.2021

Uppdateringsdatum: 23 mars 2021