Stöden tryggar den inhemska matproduktionen och utvecklar servicen på landsbygden

Ärtfält

Jordbruket och landsbygdsutvecklingen i Finland finansierades i fjol med sammanlagt ungefär två miljarder euro. Av den här summan utgör EU-finansieringen cirka 48 procent Livsmedelsverket har i sin webbtjänst offentliggjort uppgifter om de EU-stöd som betalades ut år 2021.

Merparten av finansieringen, 1,75 miljarder euro, består av jordbrukarstöd. I de två miljarderna ingår också bland annat finansiering för investeringar som företag och sammanslutningar på landsbygden gör, rådgivningsersättning, stöd till bybutiker, stöd till producentorganisationer, olika utbildnings-, utvecklings- och innovationsprojekt samt finansiering av utdelningen av mjölk och frukt i skolor och daghem.

Finansieringen för jordbruk och landsbygdsutveckling utgör en betydande del av den EU-finansiering som Finland årligen får: föregående år var dess andel 53 procent av all EU-finansiering.

Livsmedelsverkets meddelande 15.3.2022 (livsmedelsverket.fi)

Information om stödens effekter (landsbygd.fi)

Uppdateringsdatum: 15 mars 2022