Vi planerar framtiden tillsammans!

I Landsbygdsnätverkets år 2022 ingår som helhet att tillägna sig nytt och sammanställa det som gjorts tidigare.

Det viktiga är att säkerställa en smidig övergång till den nya finansieringsperioden. Hur lyckas vi med detta och vad bör vi beakta? Även arbetsgruppernas sista verksamhetsår inleds, vilka utmaningar eller möjligheter kan man ännu ta itu med?

Berätta om dina tankar och idéer på Viima-tavlan senast 8.11.2021.

Uppdateringsdatum: 5 nov. 2021