Vinnarna i den landsomfattande projekttävlingen har utlysts

Vinnarna i projekttävlingen för programperioden 2014–2020 har valts. I tävlingen utsågs programperiodens mest verkningsfulla projekt och företag som utnyttjat företagsstöd i tre olika tävlingsklasser som baserar sig på landsbygdsprogrammets tre strategiska prioriteringar. Vinnarna tog emot priserna på Landsbygdsgalan i Kurikka 30.9.2022.

Bioekonomi och ett hållbart jordbruk

Kraft till farmaren

På bilden ses representanter för projektet Kraft till farmaren
Kraft till farmaren

Projektet Kraft till farmaren är ett samarbetsprojekt som har ökat lantbruksföretagarnas och intressentgruppernas färdigheter att främja arbetshälsan på ett övergripande sätt. Genom arbetet på gårdsnivå hjälper man gårdar som råkat i svårigheter att kartlägga orsakerna till situationen och ta fram lösningar på ett kontrollerat sätt med hjälp av ett lämpligt samarbetsnätverk. För att förebygga problem hjälper man gårdarna att kartlägga riskerna i den egna gårdens verksamhet och hitta metoder för att minska och förebygga riskerna.

Näringar, sysselsättning och företagande på landsbygden

Hakola Huonekalu Oy: Hakolas nya verksamhetskoncept

På bilden ses representanter för Hakola Huonekalu Oy
Hakola Huonekalu Oy

Hakola Huonekalu Oy tillverkar möbler, till exempel soffor, fåtöljer, sängar och andra beklädda produkter samt trämöbler. Med tiden inverkade globaliseringen och förändringarna i människors konsumtionsvanor negativt på den traditionella möbelproduktionen och flera företag inom branschen blev tvungna att lägga ned sin verksamhet. Hakola Huonekalu Oy började modigt ändra på sin verksamhet och sökte också hjälp av experter. För företaget skapades ett helt nytt verksamhetskoncept som innebar att man byggde en ny distributionskanal, dvs. en egen nätbutik.

Livskraft och livskvalitet på landsbygden

Pessimismprojektet

På bilden ses representanter för Pessimismprojektet
Pessimisterna

I pessimismprojektet har man skapat ett särpräglat kommunvarumärke som har fått stor synlighet tack vare digitala verktyg och sociala medier. Det unika fenomenet har också rönt stor internationell uppmärksamhet.

En landsbygdspolitisk projektpärla

Mobillotsen

På bilden ses representanter för projektet Mobillotsen
Mobillotsen

Mobillotsen, som är en app av helt nytt slag, hjälper invandrare, återflyttare och andra nya invånare som anländer till Nystadsregionen (Vakka-Suomi) att anpassa sig till den nya boendemiljön, bli hemmastadda och integreras. Appen hjälper människor att få tag på landsomfattande, kommunala och kommersiella tjänster och hitta exempelvis nya hobbyer.

Publikens favorit

Hundsportcentret Sievä

På bilden ses representanter för Hundsportcentret Sievä
Hundsportcentret Sievä

I investeringsprojektet har man skapat ett hundsportcentrum i en gammal fastighet. Genom projektet har personer med hundar som hobby fått unika hobbymöjligheter, vilket permanent har förbättrat möjligheterna för invånarna i Sievi och i närliggande kommuner att utöva hundhobby och på så sätt ökat regionens dragningskraft.

Uppdateringsdatum: 13 dec. 2022