Offentligt samrådsförfarande om planerade bredbandprojektområd i Södra Österbotten, Norra Österbotten och Birkaland

Transport- och kommunikationsverket Traficom samråder med teleföretagen om de planerade projektområdena. I det offentliga samrådet ska teleföretagen på marknaden ges tillfälle att framställa anmärkning om projektet och tillställa uppgifter om sina existerande nät samt om sådana nät som teleföretagen trovärdigt planerar att ta i bruk inom tre år.

De nät som teleföretagen anmält ska på ett tillförlitligt sätt kunna tillhandahålla dataöverföring med en laddningshastighet på minst 100 megabit per sekund inom målområdet. Traficom beviljar statligt stöd för byggandet av sådana fasta bredbandsförbindelser vars minimihastighet för inkommande trafik är 300 Mbit/s och för utgående trafik 100 Mbit/s. Stöd kan beviljas för förbindelser som byggs till hushållens stadigvarande bostäder och fritidsbostäder och för företagens verksamhetsställen. Stöd beviljas de byggare av bredbandsnät som blir utsedda i landskapens konkurrensutsättning.

Utlåtandena bör sändas till Traficom senast den 22 april 2022.

Begäran om utlåtande på Traficoms webbsida

Ytterligare information:

Timo Lehtinen, kommunikationsmarknadsexpert, tfn 0295 390 621, timo.lehtinen@traficom.fi

Elli Toikka, expert, tfn 0295 390 538, elli.toikka@traficom.fi

Uppdateringsdatum: 21 mars 2022