Diskussionsserien Älymaatalous för intelligent jordbruk samlade över 500 deltagare

Våren och försommaren har varit en tid för inspiration, nya idéer och nytt lärande. I diskussionsserien Älymaatalous som samlade över 500 deltagare, bearbetades målen för digitaliseringen av jordbruket som en del av uppgifterna och målen för nätverket för kompetens- och tjänster inom jordbruket. Diskussionen gav upphov till över 250 initiativ och idéer.

Diskussionens resultat behandlas som bäst och resultatwebinariet som ordnas 18.8 kl. 13-14.30 tar ställning till de teman som lyftes fram och binder samman resultaten från diskussionsserien. Resultatwebinariet kan följas live och i efterhand som inspelning på landsbygdsnätverkets Youtube-kanal. Diskussionen kommer också att fortsätta i den omfattande workshopen med experter som arrangeras i slutet av september.

Temat intelligent jordbruk behandlades ur fyra olika synvinklar: Vilka nyheter forskningen erbjuder, hur utbildningen ökar beredskapen att ta i bruk nya verktyg, hur rådgivningen hjälper till att ta i bruk nya lösningar och forskningsresultat samt vilken roll företagen i branschen har i denna förnyelse.

Forskning och intelligent jordbruk

Forskningen erbjöd perspektiv på möjligheter och långt in i framtiden. Liisa Pesonen, specialforskare vid Naturresursinstitutet, Olli-Pekka Ruuskanen, forskningsdirektör för Pellervo Ekonomiforskning. Liisa Pesonen öppnade verktygen för jordbrukare och Olli-Pekka Ruuskanen berättade om dataodling. Jordbrukarkommentaren gavs av jordbrukaren Esa Similä från Laihela. I diskussionen lyftes i synnerhet resurseffektiviteten fram som en väsentlig faktor för lönsamheten och hur jordbrukarna kan delta som forskningsaktörer till exempel i maskin- och apparatutvecklingen samt hur informationen om resultaten snabbt kan utnyttjas.

Evenemangets inspelning: https://www.youtube.com/watch?v=kHEMHUrNq1Q&t=4s

Utbildning och intelligent jordbruk

Utbildningssektorns perspektiv öppnades av Mona-Anitta Riihimäki från HAMK och Jenna Ekman från Livia. Utmaningarna är både den snabbt växande informationsekonomin och teknologin samt hur man kan svara på utbildningsbehoven hos redan verksamma lantbruksföretagare. Jordbrukaren Tuomas Levomäki och studerande Inka Karvonen höll kommentaranföranden. I diskussionen lyftes fram samarbetet mellan läroanstalterna och gårdarna i området.

Evenemangets inspelning: https://www.youtube.com/watch?v=nLlV5s1hW5A

Rådgivning och intelligent jordbruk

Martina Candolin från ProAgria och Teemu Helkala gick igenom rådgivningens sätt att importera data till användbar form. Jordbrukaren Tero Lahti från Karstula diskuterade rådgivningens roll som en del av det intelligenta jordbruket. Diskussionen lyfte fram det ömsesidiga lärandet och -sparringen som motivationsutvecklare. Det är också mycket viktigt att få den information som förvaltningen samlat in tillbaka till planeringen av gården. Gårdarna saknar ett gårdsspecifikt system för verksamhetsstyrning som samlar all tillgänglig information.

Evenemangets inspelning: https://www.youtube.com/watch?v=aAA3HcIWLJg

onsdag 10.6 kl.8.30–10 Företagsfältet och intelligent jordbruk

HKScans forskningschef Heikki Aro presenterade i den sista diskussionsserien primärproduktionens digitala lösningar som en del av företagets ansvarsfullhet och transparens. GrainSenses verkställande direktör Riku Niemelä presenterade mätningen av spannmålens kvalitet och jordbrukarkommentaren gavs av Timo Viinamäki från Viinamäki Farmi. I diskussionen framkom framför allt behovet av att utveckla jordbrukets dataekosystem, dvs. hur data kunde delas och kombineras i en "stöpselmodell" på ett tillförlitligt sätt och med rättvisa spelregler.

Evenemangets inspelning: https://www.youtube.com/watch?v=iSMUJc3WROU

Uppdateringsdatum: 26 juni 2020
Text: Meri Kiikkala, Sirpa Karjalainen