Älymaatalous kiinnostaa - keskustelusarja kokosi yli 500 kuulijaa

Kevät ja alkukesä on ollut innostuksen, uusien ideoiden versomisen ja uuden oppimisen aikaa. Yli 500 keskustelijaa keränneessä Älymaatalous-keskustelusarjassa on työstetty tavoitteita maatalouden digitalisaatiolle osana maatalouden osaamis- ja palveluverkoston tehtäviä ja tavoitteita. Keskustelu tuotti yli 250 aloitetta ja ideaa.

Keskustelun tuloksia työstetään kesän ajan. Elokuussa järjestettävä tuloswebinaari ottaa kantaa esille nostettuihin aiheisiin ja vetää yhteen keskustelusarjan tuloksia. Keskustelu tulee jatkumaan myös syyskuun lopun laajassa asiantuntijoiden työpajassa.

Älymaatalous –teemaan pureuduttiin neljästä eri näkökulmasta: mitä uutta tutkimus tarjoaa, miten koulutus lisää valmiuksia ottaa uusia työkaluja käyttöön, miten neuvonta auttaa ottamaan uusia ratkaisuja ja tutkimustuloksia käyttöön ja mikä rooli alan yrityksillä on tässä uudistumisessa.

Tutkimus ja älymaatalous

Tutkimus tarjosi näköalan mahdollisuuksiin ja pitkälle tulevaisuuteen. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Liisa Pesonen, Pellervon Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen. Liisa Pesonen avasi viljelijän työkaluja, ja Olli-Pekka Ruuskanen kertoi datanviljelystä. Viljelijäkommentin antoi laihialainen maanviljelijä Esa Similä. Keskustelussa nousi erityisesti resurssitehokkuus yhtenä kannattavuuden olennaisena tekijänä ja se, miten viljelijät voivat olla mukana tutkimuksen toimijoina esimerkiksi kone- ja laitekehityksessä ja miten tulosten tieto saadaan nopeasti käyttöön.

Tilaisuuden tallenne: https://www.youtube.com/watch?v=kHEMHUrNq1Q&t=4s

Koulutus ja älymaatalous

Koulutussektorin näkökulmaa avasivat Mona-Anitta Riihimäki HAMKista sekä Jenna Ekman LIVIAsta. Haasteina ovat sekä nopeasti kehittyvä tietotalous ja teknologia, sekä se, miten jo toimivien maatilayrittäjien koulutustarpeisiin voidaan vastata. Viljelijä Tuomas Levomäki sekä opiskelija Inka Karvonen tarjoilivat kommenttipuheenvuoron. Keskustelussa nousivat oppilaitosten välinen ja alueen tilojen kanssa tehtävä yhteistyö.

Tilaisuuden tallenne: https://www.youtube.com/watch?v=nLlV5s1hW5A

Neuvonta ja älymaatalous

Martina Candolin ProAgriasta ja Teemu Helkala kävivät läpi neuvonnan tapoja tuoda dataa käytettävään muotoon. Karstulalainen viljelijä Tero Lahti keskusteli neuvonnan roolista osana älymaataloutta. Keskustelu nosti esiin vertaisoppimisen ja -sparrauksen motivaation kehittäjänä. Hyvin tärkeää on saada myös hallinnon kokoamaa tietoa takaisin maatilan suunnitteluun. Maatilat kaipaavat tilakohtaista toiminnanohjausjärjestelmää, joka kokoaisi kaikkea käytettävää tietoa.

Tilaisuuden tallenne: https://www.youtube.com/watch?v=aAA3HcIWLJg

keskiviikko 10.6. klo 8.30-10 Yrityskenttä ja älymaatalous

HKScanin tutkimuspäällikkö Heikki Aro esitteli viimeisessä keskustelusarjan jaksossa alkutuotannon digiratkaisuja osana yrityksen vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä. GrainSensen toimitusjohtaja Riku Niemelä esitteli viljan laadun mittausta, ja viljelijäkommentin tarjosi Viinamäen Farmin Timo Viinamäki. Keskustelussa nousi ennen muuta tarve kehittää maatalouden data-ekosysteemiä eli miten dataa voitaisiin jakaa ja yhdistää ”töpselimallilla” luotettavasti ja reiluilla pelisäännöillä.

Tilaisuuden tallenne: https://www.youtube.com/watch?v=iSMUJc3WROU

Muokkauspäivämäärä: Jun 26, 2020
Teksti: Meri Kiikkala, Sirpa Karjalainen