Informationsekonomin ger verktyg för framgång till företag på landsbygden

Övergången till en mer hållbar ekonomi innebär enorma möjligheter för företagen på landsbygden, men utmaningen är att få dem med i de koncentrerade utvecklingsflödena inom informationsekonomin. Informationsekonomi är en affärsmiljö där kunskap och kompetens är viktiga för företagets förnyelse och framgång.
Viljapelto.

Föremålet för det färska forskningsprojektet Tietomaa uudistaa (Tietomaa förnyar) är informationsekonomins möjligheter inom företagsverksamheten på landsbygden.

— Målet för undersökningen är att identifiera trender som sporrar informationsekonomins tillväxt på landsbygden och metoder som gör det lättare för företagen på landsbygden att delta i informationsekonomin, berättar projektforskare Pasi Saukkonen från Östra Finlands universitet.

Projektet Tietomaa förnyar består av flera olika åtgärder. En av dem granskar hur företag kan förnya sig med hjälp av utvecklingsverksamhet som kombinerar resurser.

— Först analyserar vi samarbetsprojekten för företag inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 och därefter fördjupar vi oss i några affärsverksamhetshelheter, berättar Pasi Saukkonen.

— Projektet har ett framtidsperspektiv: Vi söker spirande möjligheter inom informationsekonomin, fortsätter Saukkonen.

Tietomaa förnyar är ett samarbetsprojekt för fyra högskolor: Som samordnare fungerar yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu och i projektet medverkar yrkeshögskolan Lab-ammattikorkeakoulu, Åbo handelshögskola och Östra Finlands universitet. Resultat väntas i slutet av 2022. Forskningsprojektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet (Makera) på förslag av landsbygdspolitiska rådet.

Uppdateringsdatum: 16 aug. 2021