Landsbygd2040: Landsbygdsnätverket uppdaterade framtidsvisionen

Europeiska kommissionen bereder en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden fram till 2040. Till det här arbetet har Landsbygdsnätverket skickat in Finlands synpunkter, som har sammanställts genom inkluderande arbete. Visionen byggdes upp i tre olika workshoppar, varav en var riktad till ungdomar.

Det var inte nödvändigt att börja från grunden med allting, utan vid arbetet med att bygga upp Finlands landsbygdsnätverks vision användes framtidsarbetet Landsbygd 2030 från våren 2018 som utgångsmaterial. Det arbete som gjordes då har nu gemensamt uppdaterats till RuralVision2040.

Arbetet med Landsbygd2040 inleddes med framtidskaffe i december 2020. Inledare var mångbranschföretagaren Ville Rinta från Storkyro, som är delägare i det finländska surfvarumärket Asenne och driver en kålfarm samt ekohonungsföretaget Sugar Daddies Honey company. Rinta representerar ett nytt slag av landsbygdsföretagare som kan satsa på att skapa ett varumärke och ser den globala marknaden. Rinta betonade att ungdomarnas röst måste höras på landsbygden och dataförbindelserna måste fungera.

På den första framtidsworkshoppen i januari 2021 fördjupade man sig i de ändringar som skett i världen och tankegångarna efter framtidsarbetet Landsbygd 2030. Det framgick att coronapandemin dels har påskyndat, dels bromsat upp olika slag av framsteg.

Ungdomarna skapar visioner i Minecraft

Ungdomarnas framtidsdag var uppdelad i två delar: på lördag förmiddag byggde de unga upp sina drömmars framtid i Minecraft och på eftermiddagen mer traditionellt genom att diskutera. I ungdomarnas workshop deltog cirka 30 ungdomar i åldern 11-25 år.

Spelfostrarna och eleverna i yrkesläroanstalten Pohjoisen Keski-Suomen ammattioppilaitos hade skapat en färdig värld i Minecraft där det fanns ett område för en lantgård, stugliv, ett hem och ett rekreationsområde. Ungdomarna fick fritt röra sig på området och bygga en sådan framtid som de ville ha.

Vid sidan av Minecraft användes applikationen Discord där man kunde följa med byggandet med hjälp av liveflöden. I Discord förde man också diskussioner med dem som byggde samtidigt som spelet pågick.

I de ungas framtidsvisioner betonades återvinning, goda dataförbindelser, mångsidig användning av teknologi samt decentraliserad energiproduktion och matproduktion. I de ungas värld byggdes också gemensamma och delade saker samt produktifiering av upplevelser.

Vad ändrades?

Den tredje dagen av framtidsarbetet var målet, varken mer eller mindre, att åstadkomma en gemensam landsbygdsvision till år 2040 och utforma de budskap som skickas till EU-kommissionen. Gemensamt lyckades man uppdatera de önskade och sannolika framtidsbilderna samt arketyperna för landsbygdsinvånare från det tidigare framtidsarbetet.

Finlands framtidsvision utkristalliserades till sist i följande ord: En fascinerande landsbygd 2040 – jordmånen för ett gott liv. Man vill se framtidens landsbygd som en resilient, ansvarsfull och företagarvänlig plats där man hela tiden skapar nytt tillsammans.

I framtidsvisionen finns en föreställning om att landsbygden är en levande, samverkande och delvis mystisk plats och de som ser dess skönhet förmår inte hålla sig borta från den. Hit hör också tanken att antalet personer som bor på landsbygden kommer att öka eftersom de positiva sidorna är så starka. På landsbygden är vardagen bra.

I visionen ingår också att landsbygden producerar välfärd för hela landet. Mångfalden av företag på landsbygden öser kraft ur sina rötter, men skapar omfattande nätverk. Liksom den pågående pandemin har lärt oss erbjuder landsbygden möjligheter också när vi drabbas av kriser.

Finlands visionspapper skickades till Europeiska kommissionen i slutet av januari.

Uppdateringsdatum: 9 mars 2021