Maaseutu2040: Maaseutuverkosto päivitti tulevaisuusvision

Euroopan komissio valmistelee pitkän tähtäimen visiota EU:n maaseutualueille vuoteen 2040. Maaseutuverkosto on toimittanut tähän työhön Suomen näkemykset, jotka on koottu osallistavalla työskentelyllä. Visiota on rakennettu kolmessa eri työpajassa, joista yksi oli suunnattu nuorille.

Kaikkea ei tarvinnut alkuvuodesta aloittaa alusta vaan Suomen maaseutuverkoston vision rakentamistyössä käytettiin pohja-aineistona keväällä 2018 laadittua Maaseutu2030-tulevaisuustyöskentelyä. Silloin tehty työ on nyt yhdessä päivitetty RuralVision2040-sopivaksi.

Maaseutu2040-työ alkoi tulevaisuuskahveilla joulukuussa 2020. Alustajana kuultiin isokyröläistä monialayrittäjä Ville Rintaa, joka on osaomistajana suomalaisessa Asenne surffibrändissä ja pyörittää kaalifarmia sekä luomuhunajafirma Sugar Daddies Honey companya. Rinta edustaa uudenlaista maaseutuyrittäjää, joka osaa panostaa brändin luomiseen ja näkee koko maailman markkinat. Rinta korosti sitä, että maaseudulla pitää kuulla nuorten ääntä ja tietoliikenneyhteyksien tulee toimia.

Ensimmäisessä tulevaisuustyöpajassa tammikuussa 2021 paneuduttiin siihen, mitä muutoksia on tullut maailmaan ja ajatuksiin Maaseutu2030-tulevaisuustyön jälkeen. Kävi ilmi, että koronapandemia on toisaalta nopeuttanut ja toisaalta hidastanut erilaisia kehityskaaria.

Nuoret visioivat Minecraftissa

Nuorten tulevaisuuspäivä pidettiin kahdessa osassa: lauantaina aamupäivällä nuoret rakensivat toiveidensa tulevaisuutta Minecraftissa ja iltapäivällä perinteisemmin keskustellen. Nuorten työpajapäivään osallistui noin 30 iältään 11-25-vuotiasta nuorta.

Pohjoisen Keski-Suomen ammattioppilaitoksen pelikasvattajat ja oppilaat olivat luoneet Minecraftiin valmiiksi maailman, jossa oli alue maatilalle, mökkielämälle, kodille ja virkistysalueelle. Nuoret saivat vapaasti liikkua alueella ja rakentaa mieleistään tulevaisuutta.

Minecraftin parina oli käytössä Discord-sovellus, jossa rakentelua pystyi seuraamaan live-feedien avulla. Discordissa myös käytiin keskustelua rakentajien kanssa samaan aikaan pelin ollessa käynnissä.

Nuorten tulevaisuusvisioissa korostuivat kierrätys, hyvät tietoliikenneyhteydet, teknologian monipuolinen käyttö ja hajautettu energiantuotanto ja ruuantuotanto. Nuorten maailmaan rakentui myös yhteisiä ja jaettuja asioita sekä elämyksellisyyden tuotteistamista.

Mikä muuttui?

Kolmentena tulevaisuustyön päivänä tavoitteena oli, ei enempää eikä vähempää, kuin saada aikaan yhteinen maaseutuvisio vuodelle 2040 ja muotoilla EU-komissiolle lähetettävät viestit. Yhteisesti saatiin päivitettyä aikaisemmasta tulevaisuustyöstä halutut ja todennäköiset tulevaisuudenkuvat sekä maaseudun asukkaiden arkkityypit.

Suomen tulevaisuusvisio kiteytyi lopulta seuraaviin sanoihin:

Lumovoimainen maaseutu 2040 – hyvän elämän kasvualusta. Se kestää, yrittää ja luo uutta yhdessä.

Tulevaisuusvisiossa on ajatus siitä, että maaseutu on eloisa, yhteisöllinen ja osin mystinenkin paikka, josta sen kauneuden näkevät eivät voi olla poissa. Tähän liittyy myös ajatus siitä, että maaseudulla asuvien määrä nousee, koska sen myönteiset puolet ovat niin vahvat. Maaseudulla arki on hyvää.

Visioon sisältyy myös se, että maaseutu tuottaa hyvinvointia koko maalle. Maaseudun monenlaiset yritykset ammentavat juuristaan, mutta luovat verkostoja laajasti. Kuten nykyinen pandemiakin on opettanut, maaseutu tarjoaa mahdollisuuksia silloinkin, kun kohdataan kriisejä.

Suomen visiopaperit lähetettiin Euroopan komissiolle tammikuun lopussa.

Lisätietoja:

    Muokkauspäivämäärä: Mar 9, 2021

    Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.