Återhämtningsfinansiering

Landsbygdsfondens återhämtningsmedel som kanaliseras via programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland är en del av EU:s återhämtningsfinansiering. Till landsbygdsfonden har det styrts cirka 210 miljoner euro i syfte att garantera en bättre framtid.

Landsbygdsfondens återhämtningsmedel främjar grön ekonomi, digitalisering och socioekonomisk hållbarhet. Återhämtningsfinansiering beviljas åren 2021–2022.

En företagare vid sitt arbetsbord

Mikro- och småföretag: energilösningar och resurseffektivitet sparar kostnader

Nu är en ypperlig tid att effektivisera verksamheten i ditt företag. Finland har fått 26 miljoner euro i återhämtningsmedel ur EU:s landsbygdsfond för att utveckla landsbygdsföretagens verksamhet. Du kan ansöka om återhämtningsstöd till exempel för att ta i bruk förnybar energi i ditt företag. Genom att gå över till miljövänligare och resurseffektivare teknik förbättrar du företagets konkurrenskraft och sparar kostnader. Om du planerar att förvärva ett företag på landsbygden kan du få stöd för att planera ägarbytet.

Mer information om företagsfinansiering

En gård med vindkraftverk, solpanel och biogasanläggning

Jordbruksinvesteringar: Nu lönar det sig att uppdatera gårdens energival

Ur EU:s återhämtningsmedel fick Finland ett präktigt finansieringspaket till stöd för bl.a. gårdarnas satsningar på miljö och djurvälfärd. Tack vare finansieringen kan du t.ex. byta ut energilösningarna på gården till energisnåla alternativ där förnybar energi utnyttjas. Det betyder mindre elräkningar i framtiden. Finansieringen kan också användas till sådant som förbättrar djurens välbefinnande. Det återbetalar sig genom att produktionsdjuren hålls friskare och avkastar mer. Lägg märke till att du kan börja genomföra investeringen först efter att NTM-centralen har gett dig ett positivt finansieringsbeslut.

Mer information om jordbruksinvesteringar

En odlare, en företagare och en forskare tillsammans med en idé

Innovationsgrupper: Samarbete löser svårigheter som jordbruket ställs inför

Kartläggning av idéer avslutas den 15 mars 2022

Nu efterlyses innovationer som förbättrar jord- och skogsbrukets lönsamhet och hållbarhet. Ur EU:s återhämtningsmedel som landsbygdsfonden har fått finansieras innovationsgrupper för landsbygden åren 2021‒22. Projekten är en del av det internationella nätverket European Innovation Partnership (EIP). I innovationsprojekten letar forskare, företag och jordbrukare tillsammans efter lösningar på jord- och skogsbrukets utmaningar. Särskilt behövs nu nya primärproduktionslösningar som främjar återhämtningen från coronapandemin, digitalisering, en övergång till miljövänligare produktion eller gårdarnas förmåga att förnya sig i en föränderlig värld.

Mer information om innovationsgrupper (på finska)

Bredbandsprojekt: Ända upp till 70 % i stöd för att bygga byanät

Landsbygdsfonden fick en 16 miljoner euro stor extrapott från EU:s återhämtningsfond för att användas till bredbandsprojekt. Fungerande nätförbindelser förbättrar områdets dragningskraft och förutsättningarna för att bo och vara företagare på landsbygden.

Den sista urvalsperioden gick ut 30.9.2021.

Läs mera om bredbandsprojekt

Uppdateringsdatum: 10 feb. 2022