Bredbandsprojekt: Ända upp till 70 % i stöd för att bygga byanät

Landsbygdsfonden fick en 16 miljoner euro stor extrapott från EU:s återhämtningsfond för att användas till bredbandsprojekt. Fungerande nätförbindelser förbättrar områdets dragningskraft och förutsättningarna för att bo och vara företagare på landsbygden.

Också trådlösa förbindelser förutsätter ett väl utbyggt optiskt fibernät. När optiskt fibernät byggs i byn kan man på samma gång bygga en förbindelse också till basstationer eller till en mast. Då stöder det byggda nätet också utvecklingen av trådlösa förbindelser.

Människor med bredband

Vem kan söka stödet?

Stödet kan sökas av t.ex. byaföreningar eller andra föreningar, andelslag, kommuner och lokala operatörer.

Vad finansieras?

Med byanät avses att det i byar eller byagrupper byggs ett abonnentförbindelsenät med tillhörande anslutningsnät. Inom ramen för byanätsprojekt kan man inte bygga långa stamnät, så ett färdigt stamnät med tillräcklig kapacitet eller samarbete med sådana projekt eller aktörer som bygger ett stamnät förutsätts.

De förbindelser som stöds ska garantera en hastighet på minst 100 Mbit/s. Hastighetskravet kommer att stiga under de närmaste åren, så i praktiken är det bra med en hastighet på 1 Gbit/s i de projekt som finansieras.

Stödets storlek

För bredbandsprojekt kan man få 50 eller 70 procent i stöd, beroende på sökandens omsättning. Stödet betalas i efterskott.

Så söker du stödet

Kontakta först NTM-centralen i ditt område och berätta om din idé.

Närmare information om hur stödet söks

De regionala NTM-centralerna, kontaktuppgifter

Uppdateringsdatum: 3 nov. 2021