Kuvaanautaa

Värmefotografering hjälper att följa upp välbefinnandet hos nötkreatur

Projektet Kuvaa nautaa (Ta bilder på kor) utreder vilka möjligheter det finns att använda en värmekamera för att följa upp djurens hälsa. Utifrån projektresultaten tas fram anvisningar för värmefotograferingen och tolkningen av bilderna av nötboskap. När boskapsbesättningarna växer är verktygen för att följa upp produktionsdjurens välbefinnande värdefulla.

Projektet Kuvaa nautaa (Ta bilder på kor - Värmefotografering vid skötsel av nötkreatur) utreder vilka möjligheter värmefotograferingen ger när det gäller att följa upp hälsotillståndet hos nötkreatur. Vidare ska man ta fram anvisningar för fotograferingen på gården och tolkningen av resultaten.

- Målet för detta treåriga projekt är att skapa ett verktyg som boskapsuppfödare kan använda för att upptäcka eventuella problem som påverkar djurens yttemperatur, såsom hovsjukdomar och juverinflammationer, berättar projektchef Salla Ruuska.

- Projektidén kom från en innovativ mjölkproducent som testade en värmekamera i sin ladugård, säger Ruuska. Detta ledde till att man började fundera om man kunde använda värmekameror i ladugården även i bredare utsträckning. Värmefotografering kan vara ett utmärkt verktyg för att följa upp nötkreaturens hälsa och välbefinnande: att upptäcka hälsoproblem tidigt säkerställer snabb vård och minskar kostnader.

- Vi behöver fungerande hjälpmedel för att kunna följa upp produktionsdjurens hälsa och välbefinnande, särskilt när boskapsbesättningarna växer, berättar Ruuska.

Många aktörer som arbetar med nötkreatur har nytta av projektresultaten: boskapsuppfödare, men även veterinärer och hovvårdare. Det behövs dock tydliga anvisningar för värmefotograferingen och i synnerhet för tolkningen av bilderna.

I projektets centrum står sex nötgårdar som testar värmekameror och hur de anvisningar som utarbetats för dem fungerar i praktiken. Övriga projektdeltagare är yrkeshögskolan Savonia, Naturresursinstitutet och experter inom många områden, till exempel forskare, veterinärer och ingenjörer. Värmefotograferingen inleds i Naturresursinstitutets forskningsladugårdar hösten 2018. Samtidigt får de sex gårdarna anvisningar för fotograferingen och tolkningen av bilderna. Utifrån responsen kommer anvisningarna att vidareutvecklas.

Förutom testning och vidareutveckling sprider gårdarna aktivt information och delar med sig av fotograferingens möjligheter. Av projektresultaten sammanställs e-material som publiceras på projektets webbsida. Projektet kan också följas upp på Facebook.

Projektet är en av de landsbygdens innovationsgrupper (EIP) som valdes år 2017. Läs mer här.

Ytterligare information:

Salla Ruuska, projektchef, yrkeshögskolan Savonia, fornamn.efternamn(at)savonia.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020