Miljövänliga gårdar – en framtidssatsning

För jordbrukare är en välmående miljö en förutsättning för verksamheten. Arbetet utförs för att vi även i framtiden ska kunna äta ren mat av god kvalitet. Utöver matproduktionen tar gårdarna hand om vattendragen, mångfalden i naturen och de öppna landskapen. Metoder som är bättre för miljön, klimatet och effektiv produktion utvecklas ständigt. Utvecklingen försnabbas med finansieringen från landsbygdsprogrammet.


Ta del av exemplen, ta i bruk de lösningar som passar den egna gården eller ta itu med att utveckla egna lösningar! Som ett resultat förbättras markens resurser och vattendragens tillstånd. Samtidigt sparar man arbetstid och produktionsinsatser och utvecklar arbetsmetoderna.

Uppdateringsdatum: 25 okt. 2021

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.