Broschyrer och guider

Programbroschyrer och handböcker publiceras av jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket. I Landsbygdsverkets publikationsserie ges ut publikationer som är utarbetade tillsammans med samarbetsparterna.

Landsbygdsprogrammet​

Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 (Inofficiell översättning. Utkast. Originaltexten på finska är den enda rättsligt bindande språkversionen​)

Programperioden 2014–2020

Programmet för utvecling av Fastlandsfinland 2014-2020

Programperiod 2014-2020: Landsbygdens utvecklingsprogram gerverktyg för att möta behoven i en föränderlig värld

Sköter du redan dina ärenden via e-tjänsten Hyrrä?

Jordbruksstöden förnyas 2015 – vad​ förändras?​​​​

Förbättring av miljöns tillstånd och djurens välbefinnande

Infografik: Ersättning för djurens välbefinnande 2019

Satsa på att djuren har det bra - ersättning för djurens välbefinnande

Kalender för miljöförbindelsen

Bättre återvinning och renare vatten

Miljöersättningen - större genomslagskraft för jordbrukets miljöåtgärder

Lantraser – en del av vårt levande kulturarv (uppfödning av lantraser)

Våtmarken fångar upp näringsämnen (skötsel av våtmarker)

Ställ upp för våra bevingade vänner (skötsel av åkrar för tranor, gäss och svanar)

Ett välskött jordbrukslandskap är en fröjd för ögat (skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet (vårdbiotoper, naturbeten))

Icke-produktiva investeringar är en start för landskapsvård

Hållbart jordbruk med ekologiska metoder

Åkerns användningsalternativ

Möjligheter för gårdar

Infografik: Rådgivning är till för alla

Goda råd är nu inte alls för dyra

Investeringgstödet är gårdens verktyg för framgång

Startstödet ger en bra början

Projekt och företagande

Infografik: Företags- och projektstöd 2016

Ansökningsprocessen steg för steg (pdf)

Infografik: Företagsstöd

10 fakta om landsbygdsprogrammets företagsfinansiering

Mångsidigare och starkare företagsamhet med hjälp av företagsstöd för landsbygden 2014–2020

Matföretag kan växa tack vare landsbygdsprogrammet

Samarbetsprojekt – en energiinjektion för företagsamheten

Nya möjligheter att finansiera utveckling och samarbete 2014–2020

Små stora gärningar som utvecklar hembygden 2014–2020

Integrationsprojekt bidrar till mångkulturalism

Handbok för projektaktörer_20170324.pdf

Uppdateringsdatum: 5 nov. 2020