Merja maaseutufi1

Bredbandsexperten ger råd i frågor kring optisk fiber

Landsbygdsverkets bredbandsexpert Merja Pahkasalo bistår NTM-centralerna och Leadergrupperna i frågor som rör bredbandsprojekt. Också projektsökande kan vid behov kontakta Pahkasalo om de funderar på något som rör genomförandet av bredbandsprojekt. – Jag börjar nu mitt tredje år i det här jobbet. Frågorna gäller ofta byggandet av bredband och å andra sidan hur man fyller i ansökan, berättar Pahkasalo.

NTM-centralen kan till exempel begära ett utlåtande av Pahkasalo om en ansökan om bredbandsprojekt. Hon kan nås per telefon eller med e-post. Också infomöten på nätet går att ordna. Man kan också be bredbandsexperten ge undervisning eller råd på ort och ställe.

– Jag har under året besökt bland annat Tammerfors, Jyväskylä och St. Michel i bredbandsärenden, räknar Merja Pahkasalo upp. – En NTM-central bad mig komma dit när det är dags att behandla slutbetalningen för ett projekt. Jag lovade självklart att åka och hjälpa dem.

Bredbandsprojekten är vanligtvis stora projekt på flera hundra tusen euro. – Jag sprider gärna information om goda och dåliga rutiner också till andra som jobbar med samma frågor, säger Pahkasalo.

Läs Merjas blogginlägg (på finska): Laajakaista herättää kylän eloon (Bredband väcker liv i byn) (Mavis blogg, 20.9.2017)

Funderar på du på bredband? Ta kontakt med Merja:
bredbandskoordinator Merja Pahkasalo
0295 31 2488
merja.pahkasalo (at) mavi.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020