Tyoryhma kuva

Full fart för Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper, Framtidens landsbygdsföretagande och Välmående har redan fått upp farten. På landsbygdsnätverkets styrgrupps möte den 21 september berättade gruppernas samordnare Marko Mäki-Hakola (företagande) och Jalmari Heikkonen (välmående) vad grupperna håller på med och vad de planerar att göra.

Framtidens landsbygdsföretagande


Finansieringsgruppen, som är verksam inom arbetsgruppen, har sammanställt ett praktiskt infopaket om olika finansieringsmöjligheter. Infopaketet publiceras på webbplatsen Landsbygd.fi. Finansieringsgruppen planerar också att ordna ett seminarium om stöd och finansiering (29-30.11).

Arbetsgruppen kring företagande deltog i evenemanget Start north - foodie days i juni och i september ledde gruppen en workshop på Landsbygdsparlamentet. I det pilotprojekt för att sysselsätta invandrare som arbets- och näringsministeriet administrerar har arbetsgruppen kring företagande gjort en insats genom att förmedla information om landsbygdsföretag som är i behov av arbetskraft.

KasvuOpen som riktar sig till landsbygdens tillväxtföretag får en fortsättning och den nya arbetsgruppen kring företagande deltar i arrangemangen. Till januari planeras också ett innovationsläger som kretsar kring närcentrumpiloten. Dessutom jobbar arbetsgruppen med en idé om landsbygdens företagsaccelerator som kunde ge ytterligare fart åt företag som redan fått en bra start. Arbetsgruppen kommer möjligen att ha ett bås på landsbygdsungdomarnas höstparlament som fokuserar på sociala medier.


Annat på gång:

 • Deltagande i beredningen av principbeslutet Intelligent landsbygd
 • Rundabordsdiskussioner om landsbygdsföretagande
 • Enkät om vad företagare som använt Hyrrä behöver
 • Kurser om andelslag för samfällda förmåner pågår
 • Deltagande i Europeiska landsbygdsnätverkets ENRD verksamhet: Future business arbetet redan utfört, Smart village arbetet på kommande
 • Tillväxttjänster: målet fortfarande en landsbygdspilot, svårt att få pengar
 • Eventuell workshop med fokus på landsbygdens digitalisering


Arbetsgruppen för välmående


Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för välmående skickade i våras en enkät till ledarna för välmåendeprojekt och fick bra med svar. För dem som besvarade enkäten har det grundats en sluten Facebookgrupp som ger kamratstöd. Gruppen kommer att vara öppen också för andra som arbetar med välmående.

I juni ordnade gruppen en kurs om empatisk utmattning i vilken 34 personer deltog. Kursens andra del hålls i oktober. På Landsbygdsparlamentet ledde arbetsgruppen också en workshop. Företrädare för arbetsgruppen har hållit föredrag om psykiskt välmående på ProAgrias kursdagar för jordbruksexperter i Uleåborg och Kuopio.

Höstens stora satsning är det Må bra -seminarium som går av stapeln i Helsingfors och är avsett för alla som arbetar med friskvård och välmående. (Läs mera här)

I arbetsgruppens höstprogram ingår också att hålla diskussionsmöten om psykiskt välmående i Tammerfors, Uleåborg och Kuopio. I november deltar arbetsgruppen på Djurens och människornas välmåendedag som ordnas av kommunikationsprojektet Vår nya landsbygd. Dessutom är avsikten att delta i ett evenemang i Norra Karelen tillsammans med nätverket för trivsel i arbetet.


På gång:

 • Nya medlemmar i gruppen: Ville Nieminen som representant för Kommunförbundet och Helena Velin som representant för Maa- ja kotitalousnaiset.
 • Utbildningsturné om svåra diskussioner (14 möten). Juristen: Vad kan man berätta? Psykologen: Hur bemöter man en klient som har det svårt?
 • Gemensamt möte med gruppen Framtidens landsbygdsföretagande
 • Metod för landsbygdsföretagarnas självvärdering av sin hälsa – TTL. Beredningen fortgår.
Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020