Tyoryhma kuva

Maaseutuverkoston työryhmät vauhdissa

Maaseutuverkoston työryhmät, Tulevaisuuden maaseutuyrittäjyys ja Hyvinvointi, ovat päässeet jo reippaaseen vauhtiin. Ryhmien koordinaattorit Marko Mäki-Hakola (yrittäjyys) ja Jalmari Heikkonen (hyvinvointi) esittelivät ryhmien tekemisiä ja suunnitelmia maaseutuverkoston ohjausryhmän kokouksessa 21. syyskuuta.

Työryhmän sisällä toimiva rahoitusryhmä on koonnut yrittäjille näppärän tietopaketin eri rahoitusmahdollisuuksista. Tietopaketti julkaistaan Maaseutu.fi-sivustolla. Rahoitusryhmä suunnittelee myös tuki- ja rahoitusseminaarin järjestämistä (29.11.).

Yrittäjyystyöryhmä osallistui kesäkuussa Start north - foodie days –tapahtumaan ja Maaseutuparlamentissa syyskuussa ryhmä järjesti kolme työpajaa. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoimaan maahanmuuttajien työllistymispilottiin yrittäjyystyöryhmä on antanut panoksensa välittämällä tietoja maaseudun työvoimaa kaipaavista yrityksistä.

Maaseudun kasvuyrityksille suunnattu KasvuOpen saa jatkoa, ja uusi yrittäjyystyöryhmä on mukana sen järjestelyissä. Alkuvuodelle on suunnitteilla myös innovaatioleiri, joka kietoutuu lähikeskus-pilotin ympärille. Lisäksi työryhmä kehittelee ideaa maaseudun yrityskiihdyttämöstä, josta jo hyvällä matkalla olevat yritykset voisivat saada lisävauhtia. Työryhmä on järjestämässä maaseutunuorten syysparlamentissa some-työpajaa.

Muuta meneillään:

 • Älykäs maaseutu – valtioneuvoston periaatepäätösvalmisteluun osallistuminen
 • Maaseutuyrittäjyyden pyöreän pöydän keskustelut. Pyöreä pöytä kokoaa yhteen mm. SITRAn, ProAgria, MTK:n ja MSL:n. Pöydässä mietimme, mitä voimme yhdessä tehdä maaseutuyrittäjyyden eteen.
 • Hyrrä-tietojärjestelmän kautta tukia hakeneille yrittäjille kysely: mikä on maaseutuohjelmalla merkitys heille, mitä rahoitustarpeita yrittäjillä on, mitä tukea he toivovat yrityksenne kehittämiseen.
 • Yhteisetuusosuuskunta -koulutukset menossa
 • Euroopan maaseutuverkosto ENRD-toimintaan osallistuminen: Smart specialisation on rural businesses –työryhmä jo takana, Smart villages –työryhmä on alkamassa
 • Maakuntien Kasvupalvelut: maaseutupilotti edelleen tavoitteena
 • Maaseutu ja digitalisaatio –työpajan tarvetta selvitetään.

Lisätietoja:

Työryhmän koordinaattori Marko Mäki-Hakola, marko.maki-hakola(at)mtk.fi

Työryhmän sihteeri Juha-Matti Markkola, juha-matti.markkola(at)maaseutu.fi

Hyvinvointityöryhmä jaksamisen asialla

Maaseutuverkoston hyvinvointityöryhmän lähetti keväällä kyselyn hyvinvointihankkeiden vetäjille ja sai hyvin vastauksia. Kyselyyn vastanneille on heidän toivomuksensa mukaisesti perustettu vertaistueksi suljettu Facebook-ryhmä, joka tulee olemaan avoin myös muille hyvinvoinnin kanssa töitä tekeville.

Kesäkuussa työryhmä järjesti myötäuupumisesta valtakunnallisen koulutuspäivän, johon osallistui 34 henkilöä. Koulutuspäivän toinen osa pidetään lokakuussa. Maaseutuparlamentissa työryhmä veti myös yhden työpajan. Työryhmän edustajat ovat pitäneet esityksiä henkisestä hyvinvoinnista ProAgrian maatalousasiantuntijoiden koulutuspäivillä Oulussa ja Kuopiossa.

Syksyn suuri ponnistus on Helsingissä järjestettävä hyvinvointiseminaari, joka on tarkoitettu kaikille hyvinvoinnin ja jaksamisen parissa työskenteleville (lue lisää täältä). Syksyllä työryhmän listoilla ovat myös henkisen hyvinvoinnin keskustelutilaisuudet, jotka järjestetään Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa. Marraskuussa ollaan mukana Meidän uusi maaseutu –viestintähankkeen järjestämässä Eläinten ja ihmisten hyvinvointipäivässä. Lisäksi aiotaan osallistua yhteen tilaisuuteen Pohjois-Karjalassa yhdessä työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa.


Tulossa:

 • Uusia jäseniä ryhmässä Kuntaliiton edustajana Ville Nieminen ja Maa-ja kotitalousnaisten edustajana Helena Velin.
 • Koulutuskiertue vaikeista keskusteluista (14 tilaisuutta). Lakimies: Mitä voi kertoa? Psykologi: Miten kohdata vaikeassa tilanteessa oleva asiakas?
 • Yhteinen kokous Tulevaisuuden maaseutuyrittäjyys -ryhmän kanssa
 • Terveyden oma-arviointimenetelmä maaseudun yrittäjille – TTL. Valmistelu etenee.

Lisätietoja:

Työryhmän koordinaattori Jalmari Heikkonen, jalmari.heikkonen(at)ttl.fi
Työryhmän sihteeri Lauri Hyttinen, lauri.hyttinen(at)maaseutu.fi

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020