20211104 140500

Intensivt innovationsläger i Vuolijoki – en tillbakablick

I Vuolijoki by arrangerades 4–5.11 ett innovationsläger kring byautveckling. En skara landsbygdsutvecklare och byaaktiva sammanstrålade för att ta fram konkreta lösningar på utmaningar som Vuolijokiborna hade valt ut och som är välbekanta för byar runtom i landet. Lägerdeltagarna Tuija Kallio och Maria Helo lovade berätta för oss om stämningarna efter lägret.

I början av november var vi med om ett innovationsläger i Vuolijoki med fokus på teman som byborna hade föreslagit i förväg. Lägret var ett pris för segern i tävlingen ”Finlands smartaste by” för ett år sedan. I själva verket var det bra att coronapandemin gjorde att vinsten inte kunde lösas in genast. Det fanns tid att tänka ordentligt på temana. Arbetet med att utveckla Vuolijoki hade fortsatt i och med ett nytt projekt , och nya nätverk som segern förde med sig hade skapats.

De teman som valdes är aktuella inte bara i Vuolijoki utan också annanstans: nya boendeformer på landsbygden, arbete och försörjning med nya ögon, att stärka barns och ungas byidentitet samt biogas och resilienta byar.

Lägret ordnades i samarbete med landsbygdsföreningen i Vuolijoki och byaaktiva, landsbygdsnätverkstjänsterna och konsultbyrån för regionutveckling MDI. Förberedelserna tog ordentlig fart i september-oktober, och knappa två veckors ansökningstid gav över 40 deltagare från olika delar av Finland.

De aktiva i Vuolijoki ville ordna lägret mitt i byn, i Bankhuset med närmaste omgivning. Inkvarteringen ordnades i det forna kommunhuset samt i stugor och hemma hos bybor. Grupparbeten hölls i distansarbetslokalen i Bankhuset, i det forna kommunhusets fullmäktigesal och i blomsterhandeln Runokki. När det skulle grupparbetas utnyttjades också bygatan, Vuolijoki skola och ungdomslokalen, liksom det motorarbetsutrymme som snart kommer att öppnas. Lokala företag kontaktades per telefon.

Lägret ordnades i samarbete med landsbygdsföreningen i Vuolijoki och byaaktiva, landsbygdsnätverkstjänsterna och konsultbyrån för regionutveckling MDI. Omkring 40 personer deltog i lägret.
Bankhuset gav innovationslägret en lyckad inramning.

Vad resulterade lägret i?

De två lägerdagarna var intensiva, med hög puls. Efteråt följde en kort andhämtningspaus, och sedan dess har kontakt hållits kors och tvärs inom landet. Till det bästa med lägret hörde absolut möjligheten att träffa människor, se nya nunor och knyta kontakter. Det enda som skaver lite är att arbetet i den egna gruppen var så högenergiskt att det inte riktigt blev av att nätverka med deltagarna i de andra grupperna.

bild
Första gruppen tog sig an frågan hur landsbygden ska få nya invånare och hur man kan hjälpa nyinflyttade att bli hemmastadda i byn.
bild
Andra gruppen såg med nya ögon på arbete och försörjning. I sin presentation föreslog gruppen en kampanj för att rekrytera dels kunskapsarbetare, dels arbetskraft för industrin i området, som ett sätt att svara på utmaningen att hitta kunnigt folk.
bild
Tredje gruppen kom med idéer kring hur barns och ungas byidentitet kan stärkas. Hur få barn och unga att trivas på hemorten? Hur kan de göra sin röst hörd?
bild
Fjärde gruppen ägnade sig åt biogas. Gruppen undersökte hur biogasproduktionens och distributionens lönsamhetsproblem kan tacklas på den glest bebyggda landsbygden, såsom i Vuolijoki.

Nu, ett tag efter att lägret avslutats, är det möjligt att se lite mer kritiskt på idéerna och fundera på framtiden för deras del. De bybor som deltog i lägret och lägerarrangörerna har några gånger diskuterat lägergenomförandet, vad som gick bra och de fortsatta planerna. Planerna på en fortsättning börjar sakta anta en konkret form, och man får hoppas att det är fler som axlar ansvar för det fortsatta genomförandet.

Många idéer inför framtiden finns nu i bakfickan. Lägret gav Vuolijoki vind i seglen, och förhoppningsvis leder det positiva surret till att nya byaaktiva ger sig in i verksamheten och byn får nya invånare – åtminstone när minihusen står inflyttningsklara!

Att arrangera lägret var en kraftanspänning också för byborna. Tusen tack till alla som deltog i arrangemangen och till lägerdeltagarna: ni satsade av er tid, kläckte idéer och sparrade oss att utveckla byn. Låt oss hoppas att en del av de härliga idéerna förverkligas också i andra delar av Finland. Kanske vi ses på nytt någonstans så småningom, det skulle vara prima. Och till Vuolijoki är ni alltid välkomna!

Vad innovationslägret gav för resultat?

Innovationslägret hade som mål att hitta konkreta lösningar på identifierade utmaningar. Under lägret i Vuolijoki letades det efter konkreta lösningar på utmaningar som Vuolijokiborna hade valt ut, lösningar som det efter lägret ska vara möjligt att främja genom privat eller offentlig finansiering. Dessutom ville man genom innovationslägret knyta samman olika tema- och områdesaktörer och stärka samarbetet mellan dem. Syftet med lägret var att inspirera byborna att fortsätta att utveckla sitt lokalsamhälle och sin boendemiljö.

I finalen pitchade varje grupp sina idéer för en jury som bestod av Marianne Selkäinaho (JSM), Pirjo Oikarinen (Leader Oulujärvi), Teemu Hauhia (Landsbygdsnätverket) och Teuvo Hatva (ordförande för stadsstyrelsen i Kajana).

Första gruppen grep sig an frågan hur landsbygden ska få nya invånare och hur man kan hjälpa nyinflyttade att bli hemmastadda i byn. Gruppens idé baserade sig på ett minihusområde som ger chansen att pröva på att bo i Vuolijoki och är en boendeform som är enkel och inbjuder till social gemenskap. I gemensamt bruk skulle bland annat en strandbastu, en båt och odlingslotter vara.

Andra gruppen såg med nya ögon på arbete och försörjning. I sin presentation skisserade gruppen upp en kampanj för att rekrytera dels kunskapsarbetare, dels arbetskraft för industrin i området, som ett sätt att svara på utmaningen att hitta kunnigt folk. Gruppen ville konkret börja utveckla möjligheterna att distansarbeta genom att kartlägga behoven och göra distansarbetslokalen mer funktionell. Planen var att göra distansarbetslokalen mer attraktiv och få vardagen att löpa smidigare genom att utnyttja optisk fiber och förse distansjobbarna med en servicebricka, alltså en lista över de lokala servicealternativen. Gruppens vision var att lugnet och ron i Vuolijoki börjar utnyttjas kommersiellt och att distansarbetslokalens ställning som främjare av den sociala gemenskapen i byn och möten med andra människor vidareutvecklas.

Tredje gruppen kom med idéer kring hur barns och ungas byidentitet kan stärkas. Hur få barn och unga att trivas på hemorten? Hur kan de göra sin röst hörd? Gruppen föreslog småskaliga försök som går att genomföra snabbt, till exempel en hästklubb och en airsoft-lokal. Steg nummer två i idén var bland annat att delta i en internationell mopedträff vid Ule träsk år 2023.

Fjärde gruppen ägnade sig åt biogas. Gruppen undersökte hur biogasproduktionens och distributionens lönsamhet kan tacklas på den glest bebyggda landsbygden, såsom i Vuolijoki. Gruppen fann en lösning som främjar den lokala biogasproduktionen och utnyttjar marknaden. Om planerna går i lås byggs en biogasanläggning i Vuolijoki samtidigt som det uppkommer ett ekosystem som gagnar industrin, jordbruket och invånarna och området utvecklar ett starkt varumärke som tilltalar ungdomarna.

Juryn utsåg biogasgruppens idé till segrare, med motiveringen att idén knyter samman ett mycket stort antal infallsvinklar, bland dem industrin, jordbruket och invånarna. Enligt juryn är idén både ambitiös och genomförbar. Idén beaktar skickligt de ungas växande intresse för miljövärden och miljötänk, och på så sätt kan området bli attraktivt just för unga miljömedvetna inflyttare. Juryn ansåg också att idén möjliggör lägrets övriga innovationer.

Uppdateringsdatum: 16 dec. 2021
Text: Tuija Kallio ja Maria Helo