IMG 20211014 100711 1

På innovationstorget samlades man kring nya uppfinningar för jordbruket

Fackmässan för jord- och skogsbruksbranschen, KoneAgria, arrangerades i Tammerfors 14–16.10.2021. Med på mässan fanns också ett innovationstorg som ordnats av landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Grön tillväxt. I den här artikeln berättar arbetsgruppens koordinator Timo Junnila om stämningarna från mässan.

Det var länge sedan sist, men nu samlades yrkesfolk inom jord- och skogsbruket och landsbygdsutvecklare igen på KoneAgria. Efter ett par års paus var det härligt att kunna ta en titt på branschens nyheter och träffa kolleger. Det var tydligt att också andra hade väntat på detta, eftersom mässan samlade nästan 15 000 besökare till Tammerfors. Det rådde en positiv och entusiastisk stämning från mässans början till slut.

Kuva, jossa on ihmisiä juttelemassa innovaatiotorilla.
Innovationstorget ordnades av landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Grön tillväxt. Också jord- och skogsbruksministeriet, Baltic Sea Action Group och AgriHubi medverkade på avdelningen.

En av KoneAgrias nyheter var innovationstorget som sammanförde olika organisationers innovationer. Sju ytterst intressanta innovationer inom jordbruket, som alla har fått EIP-finansiering, fanns med. Någon motsvarande helhet har inte ordnats tidigare, men det här blir säkert inte sista gången, eftersom responsen på innovationstorget var mycket positiv. På samma avdelning kunde besökare som är intresserade av innovationer också behändigt få information om hur man kan få finansiering för att ta fram nya innovationer. Ansökan till EIP om nya projekt pågår för närvarande, så läs mer här om du är intresserad.

Kuva, jossa kolme ihmistä kertoo innovaatiotorin lavalla EIP-hankkeista.
På innovationstorgets estrad kunde man höra informationssnuttar om EIP-projekt.

Syftet med innovationstorget var att bättre lyfta fram EIP-innovationer så att de kan tas i bruk och utvecklas vidare. Här tror jag att vi lyckades: Innovationstorget besöktes av intresserade yrkesmänniskor inom branschen, såväl lantbruksföretagare och andra potentiella användare som forskare och utvecklare inom branschen. Innovationstorget blev en bra mötes- och nätverksplats som sammanförde aktörer som är intresserade av innovationer inom jordbruket. Vid vår monter kastades det redan fram idéer om hur man kunde gå vidare med befintliga innovationer och idéer till nya projekt!

Kuva, jossa ihmisjoukko kuuntelee esittelyä yhdestä innovaatiosta.
Innovationerna förevisades av sakkunniga från respektive projekt.

På innovationstorget fick man på ett konkret sätt bekanta sig med en av innovationerna, en jordgubbsplockningsrobot. Algoritmen för den prototyp som utnyttjar robotteknik identifierar ett moget bär, och robothanden plockar bäret. Naturresursinstitutets Madis Lemsalu förevisade för intresserade hur roboten fungerar. I somras testades roboten på flera jordgubbsodlares åkrar. Även om resultaten var lovande berättade Madis att det ännu behövs mycket utvecklingsarbete innan roboten kan börja arbeta på riktigt.

Kuva mansikanpoimintarobotista.
Jordgubbsplockningsroboten fick många förbipasserande att stanna till på innovationstorget.

Också tjänsten Peltodata.fi väckte stort intresse. Tjänsten är ett bra exempel på användning av information baserad på öppna data, som hittills inte har använts i stor utsträckning. Via tjänsten kan vem som helst i fortsättningen ladda ner en gratis bedömning av i vilket skick den egna gårdens åkerskiften är. Bedömningen baserar sig på satellitbilder från flera somrar. Målet är att erbjuda ett komprimerat paket med information som tagits fram utifrån en stor mängd datamaterial. Det är fint att följa hur utvecklingen av Peltodata framskrider, eftersom jag själv har medverkat med idéer till detta EIP-projekt.

Kuvassa kaksi ihmistä, jotka esittelevät innovaatiotorin lavalla yhtä EIP-hanketta, peltodata.fi-palvelua.
Alla sju innovationer syntes också på innovationstorgets estrad. På bilden är det tjänsten peltodata.fi som står i tur att visas upp.

På innovationstorget presenterades också ett koncept med färskflis och fyra koncept i anslutning till foder, utfodring och välbefinnande för nötkreatur: digibalning, smartfoder, värmekamera, uppföljning av fodrets temperatur samt naturliga peptider. Samtliga fyra projekt har sökt lösningar på praktiska problem. Liksom också i fråga om många andra projekt borde det hittas fortsatt finansiering för utvecklingsarbetet med dessa innovationer när EIP-projektet är slutfört.

Kuva innovaatiotorin infotauluista.
Innovationstorgets infotavlor presenterade de EIP-projekt som pågår just nu och de innovationer som uppkommit i samband med dem.

Också YLE-redaktören Juuso Pekkinen besökte innovationstorget. Några av våra innovationer kom med i Pekkinens radioprogram som du kan höra på Yle Areena!

Kuvassa Madis Lemsalu Luonnonvarakeskuksesta esittelee mansikanpoimintarobottia Ylen toimittaja Juuso Pekkiselle.
Madis Lemsalu från Naturresursinstitutet förevisar jordgubbsplockningsroboten för YLE-redaktören Juuso Pekkinen.

Det var liv och rörelse också på innovationstorgets estrad under hela mässan. Genast på torsdagsmorgonen samlades en stor skara framför estraden när jord- och skogsbruksminister Jari Leppä berättade om CAP-reformen. Under mässan förevisade man också innovationer, berättade om EIP-finansieringen, delade ut stipendier och diskuterade om jordbrukarnas egna klimatgärningar.

Kuvassa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä besökte innovationstorget för att berätta om CAP-reformen.
Kuva innovaatiotorin lavalla, jossa neljä henkilöä keskustelee maatiloiden ilmastoteoista.
På fredagen fördes en intressant diskussion om jordbrukarnas klimatgärningar. I diskussionen deltog jordbruksföretagarna Samuel Jussila och Petri Jokela.
Kuva innovaatiotorin lavalta.
På fredagen och lördagen intervjuades Tuottajalle kiitos -stipendiaterna (Tack till producenten) på innovationstorgets estrad.

Innovationstorget fick en mängd positiv respons och en motsvarande helhet kunde bra ordnas på nytt. Tack vare montern fick yrkesfolket inom jord- och skogsbruk heltäckande information om de jordbruksinnovationer som är under utveckling samt om möjligheterna att ta fram ännu fler nya innovationer.

Jag vill tacka alla som deltog i planeringen och genomförandet av innovationstorget och alla som gjorde det möjligt att ordna torget. Jag hoppas vi ses snart igen!

________________________________________________________________________

Skribent:

Timo Junnila
Koordinator för arbetsgruppen Grön tillväxt
timo.junnila@icloud.com

Innovationstorget ordnades av landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Grön tillväxt. Också jord- och skogsbruksministeriet, Baltic Sea Action Group och AgriHubi medverkade på avdelningen.

Uppdateringsdatum: 11 jan. 2022