Kumppanuussopimus kuvituskuva 753

Partnerskapöverenskommelse

Samarbetet mellan EU-fonderna

Många finländare känner till också de andra EU-fonderna vars medel gagnar utvecklingsarbetet i bland annat Finland. De program som de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) förvaltar har sinsemellan utarbetat en partnerskapsöverenskommelse utifrån vilken fonderna bedriver ett intensifierat samarbete. Målet är att stödmottagarna flexibelt ska kunna kombinera de möjligheter som fonderna tillhandahåller. Fonderna förväntas också komplettera varandra.

ESI-fonderna är landsbygdsfonden EJFLU, Europeiska socialfonden ESF, Europeiska regionala utvecklingsfonden Eruf samt Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF.

Gemensamt för fonderna är EU:s strategi, vars mål är att producera smart hållbar tillväxt för alla.

Mer information om partnerskapsöverenskommelsen

Mer information om ESI-fonderna

Strukturfonderna

Havs- och fiskerifonden

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020