Kumppanuussopimus kuvituskuva 753

Kumppanuussopimus

EU-rahastojen yhteistyö

Monille suomalaisille ovat tuttuja myös muut EU:n rahastot, joiden avulla Suomeakin kehitetään. Euroopan Rakenne- ja Investointirahastojen (ERI-rahastot) ohjelmien kesken on laadittu kumppanuussopimus, jonka puitteissa rahastot tekevät entistä tiiviimpää yhteistyötä. Tavoitteena on, että tuen saajat voivat yhdistää joustavasti rahastojen mahdollisuuksia. Rahastojen toivotaan myös täydentävän toisiaan.

ERI-rahastoja ovat maaseuturahasto, Euroopan sosiaalirahasto ESR, Euroopan aluekehitysrahasto EAKR sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahasto.

Yhteistä näille kaikille on EU:n strategia, jonka on määrä tuottaa älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua.

Lisätietoa kumppanuussopimuksesta

Lisätietoa ERI-rahastoista

Rakennerahastot

Meri- ja kalatalousrahasto

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020