Utveckling av Leadermetoden

När samhället förändras, nya landskap ser dagens ljus och tillvaron är turbulent i största allmänhet behöver också Leadermetoden hänga med i svängarna. För närvarande sker det här särskilt genom framtidsarbetet Leader2030.

Leader2030 är arbete för den lokala utvecklingens framtid

Leader2030-framtidsarbetet har två mål: att utveckla Leadermetoden så att den tar sig an nya utmaningar och att påverka EU:s nya finansieringsperiod som börjar 2021.

Leader2030-arbetet påbörjades 2016, när Leader i Finland fyllde 20 år. Det landsomfattande framtidsarbetet körde i gång under ledning av jord- och skogsbruksministeriet och landsbygdsnätverkstjänsterna. Många Leadergrupper har inlett framtidsarbetet också inom sitt eget område.

Leaders vision, mission och servicelöfte till kommunerna och de nya landskapen

I november 2016 formulerade Leaderaktörerna en gemensam vision och mission. I januari 2017 stod ett servicelöfte till kommunerna och de nya landskapen i tur. Efter hand som processen framskrider kommer de här formuleringarna att vidareutvecklas.

Vision: Vi är en orädd förnyare som arbetar för lokalsamhällenas livskraft och överskrider gränser.

Mission: Vi sammanför resurserna och idéerna hos människor och sammanslutningar för att den lokala välfärden ska öka. Vi är en plattform för omvandling av idégnistor till handlingskraft. Vi genomför vår gemensamt uppbyggda strategi på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Servicelöfte: Leader är expert på och försöksplattform för delaktighet och livskraft. Leadergrupperna tillhandahåller smidig och flink utvecklingsverksamhet, omfattande gränsöverskridande nätverk, partnerskap och service.

Framtidsarbetet: process och material (på finska)

Mer information om Leader2030-framtidsarbetet:

Laura Jänis, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 02951 62090, fornamn.efternamn@mmm.fi

Juha-Matti Markkola, Landsbygdsnätverket, tfn 040 559 9412, fornamn.efternamn @landsbygd.fi

Leadergruppernas kvalitetsarbete

De 54 Leadergrupperna i Finland är inte stöpta i samma form. Avsikten med Leader-kvalitetsarbetet som inleddes under finansieringsperioden 2007–2013 var att fokusera på att slipa en diamant: stärka Leaderstyrelsernas engagemang och Leadergruppernas roll som starka experter på lokal utveckling samtidigt som kontaktytan visavi NTM-centralerna görs tydligare. Kvalitetsarbetet erbjöd grupperna också chansen till kollegialt lärande och en möjlighet att sparra varandra.

Leader-kvalitetsarbetet organiseras av nätverkstjänsterna, jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket. Det är meningen att kvalitetsarbetet ska fortgå också under den här programperioden.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020