Leader-toimintatavan kehittäminen

Yhteiskunnan muuttuessa, uusien maakuntien syntyessä ja muutenkin elämänmenon pyörteissä, myös Leader-toimintatavan on pysyttävä ajan hengessä. Tällä hetkellä siihen pyritään vastaamaan erityisesti Leader2030-tulevaisuustyön kautta.

Leader2030-tulevaisuustyön tavoitteena on, paitsi kehittää toimintatapaa vastaamaan ajan haasteisiin, myös vaikuttaa vuonna 2021 alkavaan uuteen EU:n rahoituskauteen.

Leader2030-työ käynnistettiin vuonna 2016, kun Leader täytti Suomessa 20 vuotta. Valtakunnallinen tulevaisuustyön polkaistiin vauhtiin maa- ja metsätalousministeriön ja maaseutuverkostopalveluiden johdolla. Moni Leader-ryhmä on käynnistänyt tulevaisuustyön myös omalla alueellaan.

Leaderin visio, missio ja palvelulupaus uusille maakunnille ja kunnille

Marraskuussa 2016 Leader-toimijat muotoilivat yhteisen vision ja mission. Tammikuussa 2017 vuorossa oli palvelulupaus uusille maakunnille ja kunnille. Näitä kehitetään prosessin edetessä.

Visio: Olemme paikallisyhteisöjen elinvoiman kasvattaja, rajoja ylittävä rohkea uudistaja.

Missio: Kokoamme yhteen ihmisten ja yhteisöjen voimavarat ja ideat paikallisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Toimimme alustana, jossa muutetaan ideoiden kipinät toiminnan voimaksi. Toteutamme yhdessä rakennettua strategiaa kestävästi ja pitkäjänteisesti.

Palvelulupaus: Leader on osallistamisen ja elinvoiman asiantuntija ja kokeilualusta. Leader ryhmät tarjoavat joustavaa ja ketterää kehittämistoimintaa, kattavia verkostoja yli rajojen, kumppanuutta ja palveluja.


Tulevaisuustyön prosessi ja aineistot


Leader-ryhmät ja aluehallintouudistus -työpaja tammikuussa 2017


- Työpajassa työstettiin Leaderin palvelulupausta uusille maakunnille ja kunnille. Työpajan esitykset:


- Keskustelu Trello-alustalla

Leader-työn ajankohtaispäivät marraskuussa 2016


- Ajankohtaispäivillä tuotettiin Leaderin missio ja visio (yllä).

- Keskustelu Trello-alustalla

Toinen tulevaisuusleiri marraskuussa 2016

- Leirillä työstettiin Leaderin kulmakiviä ja luonnosteltiin missiota ja visiota.


Keskustelu Leaderin tulevaisuudesta 20-vuotisjuhlassa syyskuussa 2016

- Leader on pop up -osallistumista ja vankkaa kehittämistaitoa -juttu maaseutu.fissä
- History and future of LEADER method and CLLD and how Finland is positioned in this field from the European perspective. Puhe, Karolina Jasinska-Mühleck, Euroopan Komissio.

Leader-toiminnan kulmakivet- Keskustelu kulmakivistä Viima-verkkoalustalla syksyllä 2016
- Heli Wallsin ja Heikki Konsalan esitys kulmakivistä Leader-työn ajankohtaispäivillä 22.11.2016 (6:20 min)

Ensimmäinen tulevaisuusleiri kesäkuussa 2016


- Infograafi leirin tuloksista
- Infograafi leirin tuloksista englanniksi
- Yhteenveto leirin tuloksista
- Leiriä valmistava webinaari kesäkuussa 2016: Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Jari Kaivo-Ojan luento tulevaisuussignaaleista. Webinaarin tallenne ja webinaarin chat.

Leader-ryhmien laatutyö ja laatutyön materiaalipankki


Suomessa on 54 erikokoista ja -näköistä Leader-ryhmää. Rahoituskaudella 2007–2013 alkaneen Leader-laatutyön tarkoituksena oli keskittyä hiomaan timanttia: vahvistaa sekä ryhmien hallitusten sitoutumista ja ryhmien roolia vahvoina paikallisen kehittämisen asiantuntijoina kuin myös selkeyttää rajapintaa ELY-keskuksiin. Laatutyö tarjosi ryhmille myös mahdollisuuden vertaisoppimiseen ja toistensa sparraamiseen.

Osana Leader-ryhmien laatututyötä toteutetaan myös kaudella 2014-2020 Leader-ryhmien välistä vertaisauditointia. Leader-ryhmät ovat itse valinneet auditointiparit. Kriteerinä on ollut, että pari ei saa sijaita oman ELY-keskuksen alueella.

Ensimmäinen auditointikierros toteutetaan 12/2017-4/2018
Auditointikierroksella käydään läpi ainakin laatutyö; mikä on laatutyön tilanne Leader-ryhmissä. Lisäksi suositellaan, että auditointiparit valitsisivat läpikäytäväksi ainakin yhden prosessin.
Ensimmäinen auditointikierros tulisi olla valmis kevään 2018 ajankohtaispäiviin mennessä. Ajankohtaispäivillä käydään tilannekatsaus, hyvien käytäntöjen galleria sekä kokemuksia vertaisauditoinnista.


Auditointien yleiset havainnot raportoidaan ministeriölle ja laatunyrkille.

Vertaisauditointia tukee laatutyönyrkki, johon kuuluvat:
Marjo Tolvanen, Leader Sepra
Riitta Bagge, Etelä-Karjalan Kärki-Leader
Maarit Teuri, Leader Ykkösakseli
Paula Seppänen, Leader Elävä Kainuu
Heli Walls, Syty
Laura Jänis, MMM
Tiina Rinta-Rahko, Mavi
Emmi Mäkinen, Mavi
Juha-Matti Markkola, verkostopalvelut.

Leader-ryhmät voivat ottaa yhteyttä laatunyrkkiin vertaisauditointiin liittyvissä kysymyksissä. Pohdimme sitten yhdessä vastauksia.

Vertaisauditoinnin aineistot:

Auditointiraporttipohja tyhjä.docx

Auditointisuunnitelmaluonnos.docx

Hyvät käytännöt, best practice, pohja.pptx

Käytännön kokemuksia vertaisauditoinnista, Bagge, Tolvanen.pdf

Vertaisauditointiprosessi.ppt

Vertaisauditointisparraus, Janne Marniemi.ppt

Leader-laatutyön organisoijina toimivat verkostopalvelut, maa- ja metsätalousministeriö ja Maaseutuvirasto. Laatutyön on tarkoitus jatkua myös tällä ohjelmakaudella.

Lisätietoja Leader2030-tulevaisuustyöstä ja Leader-laatutyöstä:
Laura Jänis, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 02951 62090, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Juha-Matti Markkola, Maaseutuverkosto, puh. 040 559 9412, etunimi.sukunimi@maaseutu.fi

Muokkauspäivämäärä: Feb 19, 2020

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.