Åtgärderna i landsbygdsprogrammet

Åtgärderna i landsbygdsprogrammet uppdelade efter vilket mål de främjar

1. Åtgärder som ökar kunskapen, informationsförmedlingen, innovationerna och samarbetet på landsbygden

 • Utbildning och informationsförmedling
 • Rådgivning
 • Samarbete

2. Åtgärder som effektiviserar begränsningen av och anpassningen till klimatförändringen

 • Utbildning och informationsförmedling
 • Rådgivning
 • Investeringar (företag och jordbruk)
 • Jordbruks- och affärsutveckling
 • Utveckling av tjänster och byar på landsbygden
 • Miljöersättningar
 • Ekologisk produktion
 • Samarbete
 • Leader

3. Åtgärder som ökar den biologiska mångfalden samt förbättrar vattendragens tillstånd och tillståndet hos mark som används för jordbruk

 • Insatser för kunskapsöverföring
 • Rådgivning
 • Investeringar (företag och jordbruk)
 • Utveckling av tjänster och byar på landsbygden
 • Miljöersättningar
 • Ekologisk produktion
 • Kompensationsersättningar
 • Ersättningar för djurens välbefinnande
 • Samarbete
 • Leader

4. Åtgärder som diversifierar företagsverksamheten på landsbygden och förbättrar sysselsättningen och servicen samt möjligheterna att påverka

 • Utbildning och informationsförmedling
 • Investeringar (företag)
 • Jordbruks- och affärsutveckling
 • Utveckling av tjänster och byar på landsbygden
 • Samarbete
 • Leader

5. Åtgärder som stärker jordbruksproduktionens konkurrenskraft

 • Utbildning och informationsförmedling
 • Rådgivning
 • Investeringar (jordbruk
 • Jordbruks- och affärsutveckling
 • Utveckling av tjänster och byar på landsbygden
 • Miljöersättningar
 • Ekologisk produktion
 • Samarbete

6. Åtgärder som hjälper landsbygdsföretagen att svara på konsumenternas efterfrågan och värderingar genom att producera högklassig mat och förbättra djurens välbefinnande

 • Utbildning och informationsförmedling
 • Rådgivning
 • Investeringar (företag)
 • Ekologisk produktion
 • Samarbete
 • LeaderUppdateringsdatum: 15 okt. 2020