Maaseutuohjelman toimenpiteet

1. Osaamisen, tiedonvälityksen, innovoinnin ja yhteistyön lisääntymiseen tähtäävät toimenpiteet

 • Koulutus ja tiedonvälitys
 • Neuvonta
 • Yhteistyö

2. Ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumista tehostavat toimenpiteet

 • Koulutus ja tiedonvälitys
 • Neuvonta
 • Investoinnit (yritys ja maatalous)
 • Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen
 • Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla
 • Maatalouden ympäristökorvaukset
 • Luonnonmukainen tuotanto
 • Yhteistyö
 • Leader

3. Luonnon monimuotoisuus lisääntymiseen, vesistöjen tilan ja maatalouskäytössä olevan maaperän tilan parantumiseen tähtäävät toimenpiteet

 • Tietämyksen siirtoa koskevat toimet
 • Neuvonta
 • Investoinnit (yritys ja maatalous)
 • Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla
 • Maatalouden ympäristökorvaukset
 • Luonnonmukainen tuotanto
 • Luonnonhaittakorvaukset
 • Eläinten hyvinvointikorvaukset
 • Yhteistyö
 • Leader

4. Maaseudun yritystoiminnan monipuolistumiseen ja työllisyyden, palveluiden sekä vaikuttamisen mahdollisuuksien parantumiseen tähtäävät toimenpiteet

 • Koulutus ja tiedonvälitys
 • Investoinnit (yritys)
 • Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen
 • Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla
 • Yhteistyö
 • Leader

5. Maataloustuotannon kilpailukyvyn vahvistumiseen tähtäävät toimenpiteet

 • Koulutus ja tiedonvälitys
 • Neuvonta
 • Investoinnit (maatalous)
 • Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen
 • Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla
 • Maatalouden ympäristökorvaukset
 • Luonnonmukainen tuotanto
 • Yhteistyö

6. Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään ja arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia tähtäävät toimenpiteet

 • Koulutus ja tiedonvälitys
 • Neuvonta
 • Investoinnit (yritys)
 • Luonnonmukainen tuotanto
 • Yhteistyö
 • Leader
Muokkauspäivämäärä: Oct 15, 2020