AgriHubi-nätverket förenar rådgivning, forskning och utbildning till förmån för lantbrukare

Kompetensnätverket AgriHubi, som inledde sin verksamhet i början av 2021, främjar gårdarnas konkurrenskraft och förnyelse. – Detta nätverk intensifierar samarbetet mellan rådgivning, forskning och utbildning och effektiverar överföringen av forskningsdata i praktiken, berättar koordinatorn för AgriHubi-nätverket Sari Forsman-Hugg vid Naturresursinstitutet (Luke). Koordineringen av AgriHubi-nätverket finns i Luke.
Åker och himlen

Gårdarnas behov som utgångspunkt

– För närvarande diskuterar vi med intressentgrupperna och bereder vägkartor med anknytning till intelligent lantbruk samt teman inom ekonomi och ledning. En egen interaktiv nätverksplattform planeras också för AgriHubi-nätverket, berättar Forsman-Hugg.

Utgångspunkten för allt är lantbrukarnas behov och en helhetssyn på hur gårdarnas lönsamhet ska utvecklas. – Syftet är att förbättra lantbrukarnas kompetens inom företagsledning. Man talar mer om euron och ställer upp mål i euro – utan att glömma att lantbruksföretaget leds som helhet, beskriver Forsman-Hugg.

Den senaste informationen som stöd för arbetet

Sari Forsman-Hugg anser att rådgivningen har en partnerskapsroll i utvecklingen av gårdarnas lönsamhet. I rådgivningen kunde man lyfta fram ett ännu mer strategiskt perspektiv, lönsamheten och konkurrenskraften i centrum. – Man fokuserar inte enbart på ett visst delområde utan ser på företagets helhet.

I och med AgriHubi har också rådgivarna möjlighet att bättre än tidigare få tillgång till den nyaste forskningsinformationen och nya lösningar som stöd för sitt arbete. – AgriHubi är ett gemensamt nätverk där rådgivningen har en central roll i att dela ny information och nya verksamhetssätt med andra medlemmar i nätverket. Nätverket uppstår i samarbete och växelverkan mellan olika aktörer, betonar Forsman-Hugg.

Mer information om AgriHubi: JSM:s pressmeddelande 20.1.2021

Uppdateringsdatum: 25 feb. 2021