AgriHubi-verkosto yhdistää neuvonnan, tutkimuksen ja koulutuksen viljelijän hyödyksi

Vuoden 2021 alusta toimintansa aloittanut AgriHubi-osaamisverkosto edistää maatilojen kilpailukykyä ja uudistumista. – Tässä verkostossa tiivistetään neuvonnan, tutkimuksen ja koulutuksen yhteistyötä ja tehostetaan tutkitun tiedon siirtoa käytäntöön, kertoo AgriHubi-verkoston koordinaattori Sari Forsman-Hugg Luonnonvarakeskuksesta (Luke). AgriHubi-verkoston koordinaatio on Lukessa.
Peltoa ja taivasta

Lähtökohtana maatilojen tarpeet

– Tällä hetkellä käymme keskusteluja sidosryhmien kanssa ja valmistelemme tiekarttoja älymaatalouteen sekä talouden ja johtamisen teemoihin liittyen. AgriHubi-verkostolle on suunnitteilla myös oma vuorovaikutteinen verkkoalusta, Forsman-Hugg kertoo.

Kaiken lähtökohta ovat viljelijöiden tarpeet ja kokonaisvaltainen näkemys siitä, miten maatilojen kannattavuutta kehitetään. – Tarkoitus on parantaa viljelijöiden liikkeenjohdollista osaamista. Puhutaan euroista enemmän ja asetetaan euromääräisiä tavoitteita – unohtamatta kuitenkaan sitä, että maatilayritystä johdetaan kokonaisuutena, kuvaa Forsman-Hugg.

Uusinta tietoa työn tueksi

Sari Forsman-Hugg näkee, että neuvonnalla on kumppanuusrooli maatilojen kannattavuuden kehittämisessä. Neuvonnassa voitaisiin ottaa entistäkin strategisempaa näkökulmaa ja nostaa kannattavuus ja kilpailukyky keskiöön. – Ei keskitytä vain yhteen tiettyyn osa-alueeseen vaan katsotaan yrityksen kokonaisuutta.

AgriHubin myötä myös neuvojilla on mahdollisuus saada entistä paremmin uusinta tutkimustietoa ja uusia ratkaisuja käyttöön työnsä tueksi. –AgriHubi on yhteinen verkosto, jossa neuvonnalla on keskeinen rooli jakaa uutta tietoa ja toimintatapoja muiden verkoston jäsenten kanssa. Verkosto syntyy eri toimijoiden yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa, korostaa Forsman-Hugg.

Lisätietoa: MMM:n tiedote 20.1.2021

Muokkauspäivämäärä: Feb 25, 2021