Ansökan för innovationsgrupper för landsbygden öppnas – finansiering för problem i primärproduktionen finns att tillgå

Finansiering för innovationsgrupper för landsbygden står igen att få. Ansökan öppnas 7.9. Den här ansökningsomgången finansieras med EU:s återhämtningsmedel, därför ska projekten också främja antingen införandet av digitala lösningar eller omställningen till en grön ekonomi eller förbättra primärproduktionens resiliens, dvs. dess anpassningsförmåga och stresstålighet under föränderliga förhållanden.

Målet med innovationsgrupperna för landsbygden, alltså EIP-grupperna (EIP = European Innovation Partnership) är att lösa ett på förhand identifierat problem i primärproduktionen, vilket kan leda till en ny innovation eller verksamhetsmodell. Den lösning som utvecklas ska bygga på primärproduktionsföretagens behov och förnya jord- eller skogsbruket eller främja bioekonomin.

Ansökningsomgången börjar 7.9 och slutar 29.10.2021. Ingen separat idéefterlysning ordnas, så ansökningsomgången omfattar en enda etapp.

Vem kan delta i en innovationsgrupp?

I projektet bildas en innovationsgrupp för landsbygden. I gruppen deltar både primärproduktionsföretag och sakkunniga som behövs för det problem som ska lösas eller den innovation som ska utvecklas i projektet:

  1. företag inom jordbruk, skogsbruk eller bearbetning av jordbruksprodukter och/eller anknutna bioekonomiföretag
  1. sakkunnigorganisationer som är viktiga med tanke på det problem som ska lösas eller den innovation som ska utvecklas, t.ex. forsknings- eller rådgivningsorganisationer, företag, föreningar

I varje innovationsgrupp för landsbygden deltar alltså minst två olika parter, dvs. partner. Med tanke på gruppens verksamhet och utvecklingen av idén är det dock bättre om flera personer och organisationer deltar.

Information om innovationsverksamheten ges vid möten

I anslutning till att ansökningsomgången öppnas ordnas två informationsmöten i form av webbinarier för de sökande:

1. Allmän EIP-information om grundförutsättningarna för EIP-projekten och om utarbetandet av ansökan: tisdag 7.9.2021 kl. 9–11.
Programsida där evenemangets program uppdateras (länk)

Anmälningar till informationsmötet som hålls 7.9 tas emot till och med 6.9 kl. 12. Om du har förhandsfrågor som du vill ställa vid informationsmötet så anmäl dig senast 1.9 kl. 16.

2. Ett fördjupande webbinarium med närmare information om detaljerna i EIP-verksamheten och svar på de sökandes frågor: torsdag 7.10.2021 kl. 9–11.
Programsida där evenemangets program uppdateras (länk)

Om du deltar bara i det fördjupande webbinariet, anmäl dig senast 6.10 kl. 12.

Använd följande länk för att anmäla dig till informationsmötena: https://e.eventos.fi/forms/maa...

Närmare upplysningar om innovationsgrupperna för landsbygden, alltså EIP-grupperna, hittar du på adressen: https://arkisto.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/innovaatiot/innovaatioryhmat

Uppdateringsdatum: 3 sep. 2021