Maaseudun innovaatioryhmien haku aukeaa – rahoitusta tarjolla alkutuotannon ongelmiin

Rahoitusta on jälleen tarjolla maaseudun innovaatioryhmien toimintaan. Haku aukeaa 7.9. Avautuva hakukierros rahoitetaan EU:n elpymisvaroista, joten hankkeen pitää myös edistää joko digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa, siirtymistä vihreään talouteen tai parantaa alku-tuotannon resilienssiä, eli sopeutumis- ja stressinsietokykyä muuttuvissa olosuhteissa.

Maaseudun innovaatioryhmien eli EIP-ryhmien (EIP = European Innovation Partnership) tavoitteena on ratkaista etukäteen tunnistettu, alkutuotantoon liittyvä ongelma, mistä saattaa syntyä uusi innovaatio tai toimintamalli. EIP-hankkeessa kehitettävä ratkaisu perustuu alkutuotantoyritysten tarpeisiin ja liittyy maatalouden tai metsätalouden uudistamiseen tai biotalouden edistämiseen.

Maaseudun innovaatioryhmien haku järjestetään alkaa 7.9. ja päättyy 29.10.2021. Haku on yksivaiheinen, eli erillistä ideahakua ei järjestetä.

Millaiset tahot mukaan innovaatioryhmään?

Hankkeessa perustetaan maaseudun innovaatioryhmä, jossa ovat mukana sekä alkutuotantoyritykset että hankkeessa ratkaistavaan ongelmaan tai kehitettävään innovaatioon tarvittavat asiantuntijat:

  1. maatalouden, metsätalousalan, maataloustuotteiden jalostuksen tai ja näihin liittyvät biotalousalan yritykset
  2. ratkaistavan ongelman tai kehitettävän innovaation kannalta oleelliset asiantuntijaorganisaatiot, esim. tutkimus, neuvonta, yritykset, yhdistykset

Maaseudun innovaatioryhmässä on siis mukana vähintään kaksi eri osapuolta eli kumppania. Ryhmän toiminnan ja idean kehittelyn kannalta on kuitenkin parempi, jos mukana olisi useampia henkilöitä ja organisaatioita.

Infotilaisuuksissa tarjolla tietoa innovaatiotoiminnasta

Hakukierroksen avautuessa hakijoille järjestetään kaksi info-tilaisuutta webinaareina:

1. yleinen EIP-info, jossa kerrotaan EIP-hankkeen perusedellytyksistä ja hakemuksen valmisteluun liittyvistä asioista: tiistai 7.9.2021 klo 9-11.
Tilaisuuden ohjelmasivu, jonne ohjelma päivitetään (linkki)

Ilmoittautuminen 7.9. tilaisuuteen viimeistään 6.9. klo 12. Mikäli sinulla on ennakkokysymyksiä, joita haluat nostaa tilaisuudessa keskusteluun, ilmoittauduthan viimeistään 1.9. klo 16.

2. Syventävä webinaari, jossa perehdytään tarkemmin EIP-toiminnan yksityiskohtiin ja vastataan hakijoilta tulleisiin kysymyksiin: torstai 7.10.2021 klo 9-11.
Tilaisuuden ohjelmasivu, jonne ohjelma päivitetään (linkki)

Mikäli osallistut vain syventävään webinaariin, ilmoittaudu viimeistään 6.10. klo 12.

Ilmoittaudu info-tilaisuuksiin alla olevasta linkistä:

https://e.eventos.fi/forms/maa...


Lisätietoja maaseudun innovaatio- eli EIP-ryhmistä löydät osoitteesta https://arkisto.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/innovaatiot/innovaatioryhmat

    Muokkauspäivämäärä: Sep 3, 2021