Efterlysningen av landsbygdsfondens landsomfattande projekt har börjat – idésökningen gäller två teman

Efterlysningen av idéer till landsbygdsfondens landsomfattande projekt har börjat. Teman för sökningen är producentsamarbete och grundande av producentorganisationer och nätverkssamarbete för hållbar turism.

Med hjälp av de projekt som väljs ut förbättras gårdarnas lönsamhet och marknadsställning som en del av livsmedelssystemet. Dessutom utformas verktyg för dem som utvecklar turismen så att de kan svara på den förändring som skett på landsbygdens resemarknad och på det nya slag av efterfrågan som coronapandemin har skapat.

Ansökan sker i två faser: I idéefterlysningen kan man fram till 14.4.2022 lägga fram idéer som hänför sig till utveckling av landsbygden och som lämpar sig för landsomfattande projektfinansiering. Utifrån de idéer som går vidare till fortsatt beredning tas fram en egentlig projektplan och projektansökan.

Efterlysningen av idéer till landsomfattande projekt riktas under denna ansökningsomgång till följande två teman:

Tema 1: Producentsamarbete och grundande av producentorganisationer som främjare av primärproduktionens lönsamhet

Till idéefterlysningen kan man komma med idéer för att finna lösningar för att förbättra primärproduktionens lönsamhet och för att stärka jordbrukarnas samarbetsformer och samarbetspraxis. Projekten kan bland annat syfta till att stödja uppkomsten av producentorganisationer och stärka producentsamarbetet och producenternas ställning på marknaden.

Exempel på åtgärder som ska vidtas i samband med projekten:

- Åtgärder som syftar till att sänka produktionskostnaderna och förbättra resurseffektiviteten

- Främja den marknadsbaserade handeln med målet att skapa mervärde för produkterna och förbättra värdekedjans lönsamhet

- Utnyttja digital teknik

- Kompetensutveckling, sammanställning och förmedling av information på riksnivå

Tema 2: Nätverkssamarbete för hållbar turism

I idéefterlysningen söks landsomfattande projekt för att mångsidigt öka och utveckla samarbetet och kompetensen. Projekten ska främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar turism.

Exempel på åtgärder som ska vidtas i samband med projekten:

  • Sammanställa branschens gemensamma behov
  • Öka företagarnas kunnande om digital tillgänglighet
  • Utveckla nätverkssamarbetet
  • Svara på problem med tillgången på arbetstagare och utmaningarna i samband med företagsverksamhetens lönsamhet
  • Utveckla tjänsternas kvalitet och få nya serviceproducenter till landsbygden
  • Gemensamt och branschövergripande utveckla turisttjänsterna och marknadsföringen

Ett informationsmöte om idésökningen som gäller landsomfattande landsbygdsprojekt ordnas onsdag 16.3.2022 kl. 13-14. Alla intresserade är välkomna att delta.

Mer information och ansökningsblanketten hittar du här.

Ytterligare information

Ytterligare information om efterlysningen av landsomfattande utvecklingsprojekt ger vid NTM-centralen i Tavastland:

Lassi Hurskainen, sakkunnig i landsbygdsutveckling
tfn 0295 025 046, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Timo Kukkonen, utvecklingschef
tfn 0295 025 065, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Uppdateringsdatum: 9 maj 2022