Försäkra dig om att du också framöver kan uträtta ärenden för din organisations räkning – övergå till att använda Suomi.fi-fullmakt senast i höst

Skatteförvaltningens Katso-auktorisering tas ur bruk 31.12.2020. Katso-auktoriseringen har använts inom Livsmedelsverkets e-tjänster för ett en person ska kunna uträtta ärenden elektroniskt för ett företags, en förenings eller någon annan organisations räkning.

De användare av Livsmedelsverkets e-tjänsten Hyrrä vars organisationsuppgifter är införda i handelsregistret, föreningsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) kan byta Katso-auktoriseringen till Suomi.fi-fullmakt genom att göra en ändring på adressen https://www.suomi.fi/fullmakter. En person som har rätt att teckna organisationens namn loggar in i tjänsten Fullmakter på Suomi.fi med sina egna personliga bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt personkort. I tjänsten Fullmakter kan en person med namnteckningsrätt bemyndiga andra personer att uträtta ärenden i organisationens namn.

Anvisning om hur Suomi.fi-fullmakter tas i bruk i Hyrrä

FöretagsFinland-telefontjänsten ger råd om uppgörandet av Suomi.fi-fullmakt, tfn 0295 020 500.

    Om en organisation inte är införd i handelsregistret, föreningsregistret eller FODS (exempelvis kommuner, läroanstalter, församlingar), kan fullmakten göras upp i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Anvisningar om tjänstemannabefullmäktigande

    Livsmedelsverkets meddelande 28.9.2020

    Uppdateringsdatum: 6 nov. 2020