Nu lönar det sig att investera i gårdsbruksenhetens energilösningar

Jordbrukarna har nu en bra möjlighet att få finansiering för förnyelse och grundlig upprustning av investeringar i energiproduktion, såsom värmecentraler, anskaffning av solpaneler eller byggande av biogasanläggningar på den egna gården.

Finland kommer att få tilläggsfinansiering från EU:s återhämtningsmedel, inte bara för investeringar i energiproduktion utan också för sådana investeringar på gårdsbruksenheten som förbättrar arbetsmiljön eller produktionshygienen eller främjar djurens välbefinnande eller miljöns tillstånd. Med hjälp av finansieringen kan man till exempel byta ut gårdens energilösningar mot alternativ som sparar energi och utnyttjar förnybar energi. Sådana investeringar kan vara till exempel anskaffning av solpaneler eller LED-armaturer, byggande av en flisvärmecentral och byggande av en anläggning för produktion av biogas för jordbrukets behov.

Livsmedelsverkets meddelande 14.6.2021

Uppdateringsdatum: 17 juni 2021