Nyt kannattaa investoida maatilan energiaratkaisuihin

Viljelijöillä on nyt hyvä mahdollisuus saada maatilalleen rahoitusta energiantuotantoinvestointien uudistamiseen ja peruskorjaukseen, kuten lämpökeskuksiin, aurinkopaneelien hankintaan tai biokaasulaitoksen rakentamiseen.

Suomi on saamassa EU:n elpymisvaroista lisärahoitusta energiantuotantoinvestointien lisäksi niihin maatilojen investointeihin, jotka parantavat työympäristöä tai tuotantohygieniaa tai edistävät eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa. Rahoituksen avulla voi esimerkiksi vaihtaa maatilan energiaratkaisut energiaa säästäviin ja uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin vaihtoehtoihin. Tällaisia investointeja voivat olla esimerkiksi aurinkopaneelien tai led-valaisimien hankinta, hakelämpökeskuksen rakentaminen ja maataloudessa käytettävän biokaasun tuotantolaitoksen rakentaminen.

Lisätietoja Ruokaviraston tiedotteessa 14.6.2021

Muokkauspäivämäärä: Jun 17, 2021