För landsbygdsföretagarna ligger nu vägen öppen mot Tillväxtstigen

Nu går det att ansöka till Landsbygdens Tillväxtstig. Ansökan förklarades öppnad på ett startevenemang i Jyväskylä.

Landsbygdsnätverket är med om att ordna Landsbygdens Tillväxtstig vars syfte är att stöda företag så att de kan blomstra. Tillväxtstigen som är riktad till företag som verkar på landsbygden är ett led i Kasvu Open, Finlands största sparringstävling för tillväxtorienterade företag.

Lönar det sig att ansöka?

- Absolut! Gratis sparring på den här nivån får man ingen annanstans, svarar Johanna Raatikainen, ekonomidirektör vid Rasilaisen Hapankaali Oy som är en av tillväxtstigens finalister i årets Kasvu Open.

Raatikainen berättar att hon ända in i sista minuten övervägde att skicka in ansökan eller inte, eftersom hon tänkte att dagarna är så späckade att det inte finns utrymme för något extra. Å andra sidan är man ganska ensam med sina uppgifter i en liten organisation.

- Vi behövde stöd för försäljning och marknadsföring, hittills har produkten sålt sig själv. Naturligtvis är det bra att ändå befinna oss där vi är i dagsläget, som marknadsledare, men en mängd potential är outnyttjad, sade Raatikainen.

- Det finns också utmaningar på det internationella planet. Fastän jag känner till fallgroparna och har studerat, så vill jag ändå att det jag gör ska jag göra bra.

Enligt Raatikainen var mjölnarna mycket professionella och kunniga och utmanade verkligen deltagarna att fundera grundligt igenom allt. Vi ifrågasatte och kritiserade, men sökte också lösningar gemensamt. KasvuOpen ruskade om grunderna och riktningen för vad vi gör.

- Fastän jag själv hade en klar bild av vart vi är på väg så ändrades den på KasvuOpen. Vi tänkte oss en liten tillväxt, men nu planerar vi att växa stort, sade Raatikainen.

Sök – från bransch som bransch!

I Finland utgörs 95 procent av arealen av landsbygd. Av de finländska små- och medelstora företagen ligger 45 procent på landsbygden. Det finns alltså en mängd potentiella sökande till Landsbygdens Tillväxtstig.

Sökandens bransch är inget hinder för att söka till Tillväxtstigen. Men det finns ett stort kriterium för de sökande, nämligen hunger efter tillväxt.

Det avgörande är inte om det för närvarande finns verktyg och resurser att stilla hungern. Attityden, viljan och ivern avgör.

Mer info:

Landsbygdens Tillväxtstigs webbplats:
https://www.kasvuopen.fi/se​
Företag som redan medverkat berättar vad de har fått ut av Tillväxtstigen​t: https://www.youtube.com/watch?v=AMXSCiS146chttps://www.youtube.com/watch?v=AMXSCiS146c
Sök: https://www.kasvuopen.fi/hae

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020