Maaseutu.fi (Landsbygd.fi) förnyas och efterlyser åsikter av användarna

Landsbygdsnätverkets gemensamma webbplats arkisto.maaseutu.fi (www.landsbygd.fi) förnyas. Arbetet påbörjas hösten 2016 och målet är att skapa en webbplats som ännu bättre motsvarar användarnas behov.

Programinformatörerna vill nu ha massor av erfarenheter, önskemål och idéer från olika användargrupper. Utifrån dem börjar vi bygga upp webbplatsens innehåll och struktur.
Besvara alltså enkäten och uppmuntra också dina arbetskamrater, bekanta eller exempelvis stödmottagare att besvara och påverka. Tillsammans gör vi framtidens Maaseutu.fi (Landsbygd.fi).

Maaseutu.fi (Landsbygd.fi), användarerfarenheter och förbättringsförslag

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020