Jordbrukarna kan nu få förmånlig hjälp att förbättra gårdens konkurrenskraft

Jordbrukarna kan nu få rådgivning för att förbättra den egna gårdens konkurrenskraft och modernisera gården. De viktigaste målgrupperna för den nya rådgivningen är skuldsatta gårdar och gårdar i ekonomiska svårigheter. Också andra gårdar kan anlita rådgivare till exempel för att planera en bolagisering av gården eller utveckla marknadsföringen. Rådgivarna kan också hjälpa till med den förberedande planeringen av generationsväxlingar eller investeringar.

Rådgivningen finansieras från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och jordbrukaren betalar enbart mervärdesskattens andel av rådgivningen. En jordbrukare kan utnyttja rådgivningstjänster för 7000 euro under åren 2015–2020. Vid sidan av rådgivning om konkurrenskraften kan jordbrukarna få rådgivning om 30 olika ämnesområden, bland annat miljöfrågor.

I samband med rådgivning om konkurrenskraften gör rådgivaren en lägesbedömning av verksamheten på gården och dess lönsamhet. Rådgivaren letar fram utvecklingsobjekt, utreder olika alternativ för att modernisera gården och förbättra konkurrenskraften samt gör upp kalkyler över dem. Gården får skriftliga dokument om lägesbedömningen och kalkylerna över olika alternativ. Efter det överväger jordbrukaren i vilken riktning han eller hon ska utveckla sin gård. Rådgivningen medför inga förpliktelser för jordbrukaren. Efter det att planen är klar går det dock att med separata rådgivningsbesök följa upp hur gårdens konkurrenskraft förbättras.

Landsbygdsverkets meddelande 22.8.2017

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020