Viljelijä voi nyt saada edullista apua maatilan kilpailukyvyn kehittämiseen

Viljelijät voivat nyt saada neuvontaa maatilansa kilpailukyvyn parantamiseen ja tilan nykyaikaistamiseen. Tärkeimmät kohderyhmät uudelle neuvonnalle ovat taloudellisissa vaikeuksissa olevat ja velkaiset maatilat. Myös muut tilat voivat käyttää neuvojia apuna esimerkiksi yhtiöittämisen suunnitteluun tai markkinoinnin kehittämiseen. Neuvojat voivat auttaa myös sukupolvenvaihdoksen tai investoinnin alustavassa suunnittelussa.

Neuvonta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja viljelijän maksettavaksi jää vain arvonlisäveron osuus neuvonnasta. Yksi viljelijä voi hyödyntää neuvontaa 7000 euron edestä vuosien 2015–2020 aikana. Neuvontaa voi saada kilpailukykyneuvonnan lisäksi 30 eri aihealueesta, muun muassa ympäristöasioista.

Kilpailukykyneuvonnassa neuvoja tekee maatilalla tilannearvion toiminnasta ja sen kannattavuudesta. Neuvoja etsii kehittämiskohteet, selvittää erilaiset vaihtoehdot maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen sekä tekee niistä laskelmat. Maatila saa kirjalliset dokumentit tilannearviosta ja vaihtoehtolaskelmista. Tämän jälkeen viljelijä harkitsee, mihin suuntaan maatilaansa kehittää. Viljelijälle ei aiheudu neuvonnasta velvoitteita. Tilan kilpailukyvyn kehittymistä on kuitenkin mahdollista seurata erillisillä neuvontakäynneillä suunnitelman valmistumisen jälkeen.

Lue lisää Maaseutuviraston tiedotteesta 22.8.2017

Muokkauspäivämäärä: Feb 17, 2020