Koordinatorerna för Landsbygdsnätverkets nya arbetsgrupper valdes

Från ingången av 2019 startar två nya arbetsgrupper inom Landsbygdsnätverket: Framtidens producenter och Smarta byar. Till koordinator för arbetsgruppen Framtidens producenter valdes Kaisa Pethman och arbetsgruppen Smarta byar leds av Sami Tantarimäki.
Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020