Tävlingen The Nordic-Baltic Rural and Maritime Award kör igång

Landsbygdsnätverken i Östersjöområdet startar en tävling för att få fram de bästa projekten i området. Det kan gälla vilket projekt eller vilken investering som helst ur landsbygds- eller havs- och fiskeriprogrammet, från den nuvarande eller föregående programperioden.

Tävlingen är delvis en fortsättning på Nordic Baltic Cooperation Award –tävlingen som arrangerades år 2013. Den här gången får inte bara internationella utan också nationella projekt delta. Inga separata kategorier finns, utan alla projekt tävlar mot varandra.

Syftet med tävlingen är att lyfta fram och dela information och kunnande om utvecklingsresultaten, skapa nätverk mellan aktörerna och samtidigt naturligtvis medverka till uppkomsten av internationella projekt.
I tävlingen deltar alla landsbygds- och fiskerinätverk i Östersjöområdet och varje land utser tre finalister till tävlingen. De tre bästa projekten belönas i samband med Sveriges landsbygdsriksdag i Örnsköldsvik den 19 maj.

Anmälan till tävlingen görs med en elektronisk blankett senast 9.2.2018. Landsbygdsnätverkets styrgrupp väljer ut Finlands tre deltagare och tävlingsjuryn ser ut vinnarna.

Landsbygdsnätverket ordnar gemensam transport från Vasa till Örnsköldsvik och står för resekostnaderna för de projekt som valts ut att representera Finland. Utöver tävlingen deltar vi också i Sveriges landsbygdsriksdag i Örnsköldsvik och bekantar oss med deras landsbygdsutveckling och landsbygdspolitik.

Ytterligare information:
Lauri Hyttinen
Nätverksexpert, landsbygdstjänster
lauri.hyttinen(at)maaseutu.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020