Projekttävling för programperioden 2014-2020

Landsbygdsgalan, som uppmärksammar hela programperioden 2014-2020, går av stapeln 30.9.2022 i Kurikka. På landsbygdsgalan belönas programperiodens mest framstående projekt och företag som fått företagsstöd. Projekten och företagen väljs ut genom en projekttävling, vars tävlingsserier baserar sig på landsbygdsprogrammets tre strategiska prioriteringar.

Regional urvalsprocess och anmälan till tävlingen

NTM-centralen / Ålands landskapsregeringen och regionens Leadergrupper bildar tillsammans en regional jury som väljer ut regionens kandidater som ska skickas till tävlingen. NTM-centralens / Ålands landskapsregeringens landsbygdschef, eller någon annan samordningsperson som valts vid NTM-centralen / Ålands landskapsregeringen, ansvarar för att den regionala juryn sammankallas och likaså för att anmälningsformuläret skickas in senast 3.6.2022.

Tävlingsserier och antal tävlande

Projekten och företagsstöden är indelade i tre tävlingsserier:

1) Bioekonomi och ett hållbart jordbruk

anmälningsformulär

2) Näringar, sysselsättning och företagande på landsbygden

anmälningsformulär

3) Landsbygdens livskraft och livskvalitet

anmälningsformulär

Varje region får anmäla sammanlagt fem kandidater till tävlingen: två företagsstöd (tävlingsserierna 1 och 2) och tre projekt (tävlingsserierna 1, 2 och 3). Utöver de regionala kandidaterna får NTM-centralen i Tavastland nominera ett projekt till varje tävlingsserie bland de landsomfattande projekten, samordningsprojekten och EIP-projekten.

De nominerade projekten och åtgärderna som vidtagits med företagsstöd ska ha genomförts under programperioden 2014-2020 och övergångsperioden, och de ska finnas med i databasen Hyrrä. Exaktare kriterier för var och en tävlingsserie hittar du på anmälningsformuläret och i följande kapitel.

Representanterna för de utsedda finalisterna bjuds in till Landsbygdsgalan för att premieras samt för att presentera sin bästa praxis och sin verksamhet på projekttorget som ordnas i början av Landsbygdsgalan. Därför ska ni försäkra er om att de projekt eller företag som ni nominerar är villiga att delta i tävlingen.

Kandidaterna nomineras senast 3.6

Kandidaterna nomineras via en elektronisk förfrågan senast 3.6.2022.

I förfrågan ges

• grundläggande information om projekten eller företagsstöden (projektnummer, namn)

• motiveringar till valet av projektet eller företagsstödet samt

• en komprimerad beskrivning av projektets eller företagsstödets effekt (direkt nytta, partnerskap, innovation/nyhetsvärde, resultat samt för projektstödens del överförbarheten).

1) Bioekonomi och ett hållbart jordbruk

anmälningsformulär

2) Näringar, sysselsättning och företagande på landsbygden

anmälningsformulär

3) Landsbygdens livskraft och livskvalitet

anmälningsformulär

I nomineringsprocessen har vi fäst uppmärksamhet på NTM-centralernas/ Ålands landskapsregeringens och Leadergruppernas arbetsbörda: vi frågar bara efter grundläggande information om projekten och kompletterar informationen med material från Hyrrä och projektkort.

I slutet av juni sammanställer Landsbygdsnätverket en jämförelse av de nominerade projekten med hjälp av urvalskriterier och väljer ut de 12 bästa projekten till final. I juni-augusti görs presentationsvideor och en mer omfattande projektpresentation av de projekt som gått till finalen.

Vinnaren utses av en särskild jury och offentliggörs på Landsbygdsgalan 30.9.2022.

Valet av kandidater till tävlingen används också i samband med tävlingen Rural Inspiration Awards 2022 som ordnas i höst.

Bakgrunden till tävlingsserierna

Tävlingsserierna baserar sig på tre strategiska prioriteringar i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2022. Med hjälp av dem vill man lyfta fram programperiodens effekter. Prioriteringarna är:

1) Bidra till bioekonomin och bedriva jordbruk på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart och etiskt godtagbart sätt

2) Diversifiera landsbygdsnäringar och förbättra sysselsättningen genom att man stärker företagens konkurrenskraft, skapar nytt företagande och hjälper företag att nätverka

3) Förbättra landsbygdens livskraft och livskvalitet.

I bästa fall lyfter projekttävlingens regionala gallringsprocess också fram utmärkta metoder och sätt att framhäva genomslagskraften, som går att utnyttja i större utsträckning under den kommande perioden.

Uppdateringsdatum: 29 apr. 2022