Ohjelmakauden 2014-2020 helmiä etsivä hankekilpailu käynnistyy!

Koko ohjelmakautta 2014-2020 juhlistava Maaseutugaala järjestetään 30.9.2022 Kurikassa. Maaseutugaalassa palkitaan ohjelmakauden merkittävimmät hankkeet ja yritystukea hyödyntäneet yritykset, jotka valitaan hankekilpailun kautta. Kilpailusarjat pohjaavat maaseutuohjelman kolmeen strategiseen painopisteeseen.

Alueellinen valintaprosessi ja kilpailuun ilmoittaminen

ELY-keskus ja alueen Leader-ryhmät muodostavat yhdessä alueraadin, joka valitsee kilpailuun lähetettävät alueen ehdokkaat. Alueellisen raadin koolle kutsumisesta vastaa ELY-keskuksen maaseutupäällikkö tai muu valittu ELY-keskuksen koordinaatiohenkilö, joka vastaa myös ilmoittautumislomakkeiden lähettämisestä 3.6.2022 mennessä.

Kilpailusarjat ja kisailijoiden määrä

Kilpailussa hankkeet ja yritystuet on jaettu kolmeen kilpailusarjaan:

1) Biotalous ja maatalouden kestävyys

2) Maaseudun elinkeinot, työllisyys ja yrittäjyys

3) Maaseudun elinvoima ja elämänlaatu

Jokainen alue voi ilmoittaa kilpailuun yhteensä viisi ehdokasta: kaksi yritystukea (kilpailusarjat 1 ja 2) sekä kolme hanketta (kilpailusarjat 1, 2 ja 3). Alueellisten ehdokkaiden lisäksi Hämeen ELY-keskuksella on mahdollisuus nimetä yksi hanke jokaiseen kilpailusarjaan valtakunnallisten hankkeiden, koordinaatiohankkeiden sekä EIP-hankkeiden joukosta.

Nimettyjen hankkeiden ja yritystuella tehtyjen toimenpiteiden tulee olla ohjelmakauden 2014-2020 ja siirtymäkauden aikana toteutettuja, ja niiden tulee löytyä Hyrrä-tietokannasta. Tarkemmat kriteerit kilpailusarjoittain löydät ilmoittautumislomakkeelta ja seuraavasta luvusta.

Valittujen finalistien edustajat kutsutaan Maaseutugaalaan palkittavaksi sekä esittelemään parhaita käytäntöjään ja toimintaansa Maaseutugaalan alussa järjestettävällä hanketorilla, joten varmistattehan lähetettäviltä hankkeilta tai yrityksiltä halukkuuden osallistua kilpailuun.

Ehdokkaiden nimeäminen 3.6. mennessä sähköisten lomakkeiden kautta

Ehdokkaiden nimeäminen tapahtuu sähköisten Webropol-lomakkeiden kautta 3.6.2022 mennessä:

Kilpailusarjan 1 ilmoittautumislomake

Kilpailusarjan 2 ilmoittautumislomake

Kilpailusarja 3 ilmoittautumislomake

Kyselyssä tulee antaa

• perustiedot hankkeista tai yritystuista (hankenumero, nimi)

• perustelut hankkeen tai yritystuen valinnalle sekä

• tiivis kuvaus hankkeen tai yritystuen vaikuttavuudesta (suora hyöty, kumppanuus, innovaatio/uutuusarvo, tuloksellisuus sekä hanketukien osalta siirrettävyys).

Nimeämisprosessissa on kiinnitetty huomiota ELY-keskusten ja Leader-ryhmien työmäärään: hankkeista pyydetään vain perustiedot, joita täydennetään Hyrrä- ja hankekorttiaineistolla.

Kesäkuun lopussa Maaseutuverkosto koostaa nimetyistä hankkeista vertailun valintakriteerien avulla ja valitsee finaaliin 12 parasta hanketta. Näistä tehdään kesä-elokuun aikana esittelyvideot sekä laajempi hanke-esittely.

Voittajan valitsee erikseen nimetty raati, ja voittaja julkaistaan Maaseutugaalassa 30.9.2022.

Kilpailun kandidaattivalintaa hyödynnetään myös syksyllä järjestettävässä Euroopan laajuisessa Rural Inspiration Awards 2022 -kilpailussa.

Kilpailusarjojen tausta

Kilpailusarjat perustuvat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 kolmeen strategiseen painopisteeseen, joiden avulla halutaan nostaa esiin ohjelmakauden vaikuttavuutta:

1) Edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla.

2) Monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja ja parannetaan työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista.

3) Lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua.

Parhaassa tapauksessa hankekilpailun alueellinen karsintaprosessi nostaa esiin myös erinomaisia vaikuttavuuden esille nostamisen keinoja ja tapoja, joita voidaan hyödyntää laajemmin tulevalla kaudella.

Muokkauspäivämäärä: Apr 29, 2022