Dags att lämna in uppföljningsuppgifter

Genomförde du ett projekt i fjol, eller fick du finansiering för en företagsinvestering eller för att utveckla ditt företag? Nu är det dags att ge in uppföljningsuppgifter, alltså uppgifter om hur pass väl de kvantitativa målen för ditt projekt har uppnåtts. Anmäl uppgifterna i e-tjänsten Hyrrä senast 31.1.2019.

Uppföljningsuppgifterna berättar hur väl projektet har lyckats och målen uppfyllts. Med hjälp av dem mäts bland annat antalet arbetsplatser som åstadkommits och nya företag som grundats tack vare finansieringen, antalet finansierade utbildningar och informationsevenemang samt hur många medborgare som har dragit nytta av de finansierade projekten. Varje finansieringstagare har efter erhållandet av finansieringsbeslutet åtagit sig att lämna in uppgifterna. De sammanräknade uppgifterna är viktiga för mätning av vad finansieringen av landsbygdsutvecklingen har resulterat i som helhet.

projekt

Gör så här

  1. Läs anvisningen om inlämning av uppföljningsuppgifter.
  2. Logga in i Hyrrä
  3. Välj fliken Projekt.
  4. Välj ”Uppföljningsuppgifter” i vänstra kanten.
  5. Lägg till år 2018 i menyn.
  6. Skriv in siffrorna för i fjol. Om du har angett utfallet redan för tidigare år och det är oförändrat, ange då 0.
  7. Spara uppgifterna och sänd dem för att behandlas.


Leader Pirkan Helmi har spelat in en åskådlig videofilm om inlämningen av uppföljningsuppgifter (på finska).

Om ditt projekt har varat i mindre än ett år och du redan har gett in uppföljningsuppgifterna när du ansökte om slutbetalning behöver uppgifterna inte ges in en gång till.

Om du använder pappersblanketter hittar du här de blanketter som behövs:

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020